Till sidans huvudinnehåll

Om skolbesöket

RFSU:s informatörer kompletterar skolans egen undervisning om sex och relationer. Såhär går det till när vi kommer på besök.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Komplement till skolans undervisning

RFSU arbetar sedan länge med att erbjuda ett komplement till skolans egen undervisning om sex och relationer. Våra informatörer är välutbildade volontärer som fått en gedigen fortbildning i RFSU:s egen regi. Vi vet att många elever är pirriga inför att RFSU ska komma till skolan, en hel del har sett fram emot lektionen, andra kanske är lite nervösa för vad som ska tas upp. Det kan kännas skönt att någon kommer utifrån, någon som är ganska ung och som inte är läraren som en träffar varje dag.

Personlig men inte privat

Skolinformatören pratar aldrig om sin egen sexualitet eller sitt eget liv. Hen inleder alltid med att göra en skillnad på det som är personligt och det som är privat, ett personligt och nära samtal om sex och relationer är vad vi eftersträvar, men aldrig ett som utgår från privata erfarenheter. Kanske har du haft sex, kanske inte, kanske vill du vänta med sex till senare i livet, kanske kommer du aldrig att vilja ha en sexuell relation. Oavsett så är samtal om sex och relationer viktigt, det är företeelser som är ständigt närvarande i våra liv och som RFSU anser att alla behöver kunskap och reflektion om.

Det får eleverna reflektera över

  • Ömsesidighet, gränser och samtycke
  • Sexuell identitet och könsidentitet, HBTQ
  • Lustanatomi, könen, vad händer i kroppen när det tänder
  •  Säkrare sex

Ömsesidighet

Ett informatörspass är 120 minuter långt, inklusive rast. På den tiden försöker vi hinna med en mängd ämnen och metoder. Ett av våra viktigaste syften i klassrummet är att stärka möjligheterna att sätta egna gränser för sexuella möten, men även att lära sig ta ansvar för och respektera andras gränser. Därför är ömsesidighet ett ledord som genomsyrar all RFSU:s informatörsverksamhet.

Ömsesidighetsperspektivet inkluderar samtycke, men stannar inte där utan tydliggör att sex ska vara något som känns bra för alla inblandade både innan, under och efter sextillfället. En av metoderna vi använder för att diskutera ömsesidighet är Ja- och nej-signaler, där eleverna får reflektera över hur en kan veta att en annan person verkligen vill ha sex, och hur en kan kommunicera med någon annan vad en själv vill.

Sexuell identitet och könsidentitet

Många elever har frågor kring sexuell identitet och könsidentitet, alltså de begrepp som ryms inom förkortningarna HBTQ (Homo- bi-, trans respektive queer.). Informatörens uppdrag är att informera om en bredd av dessa utan att värdera eller benämna något som mer normalt än något annat. Hen utgår från RFSU:s perspektiv att alla är fria att vara så som de önskar, välja vem de delar sin sexualitet med och att njuta av denna sexualitet – så länge dessa friheter inte innebär en annan persons ofrihet.

Lustanatomi


Ett viktigt (och ofta uppskattat) ämne i informatörspassen är lustanatomin. Genom att rita på tavlan eller visa tecknade bilder så visar informatören hur könsorganen kan se ut och sätter ord på dem. Särskilt fokus läggs på vad som händer med kroppen när vi känner sexuell lust. Samtidigt som vi här kan visa på en otrolig variation – inget kön är exakt som ett annat – så visar vi också hur lika våra kroppar är och fungerar.


Säkrare sex och sexuellt överförbara infektioner

Självklart är även ett syfte med RFSU:s informatörspass att ge information om sexuellt överförbara infektioner och hur en kan ha säkrare sex. Grundläggande kunskap om hur klamydia och hiv överförs samt hur en kondom används på rätt sätt är viktiga delar. Men vi har också ett av våra viktigaste uppdrag i att bredda synen på vad sex är.

Ofta ses sex som liktydigt med det heterosexuella samlaget, en bild som RFSU:s informatörer försöker bredda. Detta dels för att inkludera alla de som inte vill ha heterosexuella samlag som sin praktik, men också för att många andra sexuella praktiker innebär en betydligt mindre eller ingen risk för STI-överföring.

En kondom eller två

När passet avslutas så får deltagarna veta vart de kan vända sig för att få mer information, testa sig om de haft osäkert sex eller prata med någon om hur de mår. Om de vill så får de också en kondom eller två av informatören. Kanske går de därifrån uppfyllda av ny kunskap, kanske har de bara lärt sig ett nytt ord eller snappat upp något som de vill springa hem och googla.
 

Vikten av sexualupplysning

Vad det innebär i klassrummet att vara skolinformatör för RFSU förändras med tiden, med ny forskning och med ett samhälle i utveckling. För bara några få år sedan delades våra grupper in efter kön, något vi har frångått eftersom att det inte längre framstår som ett effektivt och inkluderande sätt att göra sexualundervisning. 

Vi ser många fördelar med att alla elever, oavsett kön, får ta del av samma kunskap. Alla elever identifierar sig heller inte med det kön som de tilldelats vid födseln. För en ung transperson upplevs det ofta som en kränkning att felkönas av omgivningen, till exempel i samband med en sådan gruppindelning.

RFSU:s skolinformation ska vara kunskapsbaserad, normkritisk, antirasistisk och lustbejakande och den ska aldrig vara färdig, utan ständigt i utveckling. Det som består över tiden är den grund vi står på nu och som RFSU grundades på 1933; allas rätt att vara, välja och njuta.