Till sidans huvudinnehåll

Ja- och nej-signaler. Om att visa vad man vill

Om metoden

Detta är en metod att prata om kroppslig och muntlig kommunikation för att förebygga sexuella övertramp och övergrepp. Genom att prata om vilka signaler som betyder ”ja, fortsätt så” och ”nej, det här känns inte bra” blir det tydligare för eleverna vad som betyder vad. Det gör att de både kan visa vad som känns bra och vara lyhörda inför andra.

Så här gör du

Rita en helkroppsfigur på tavlan och fråga:

  • När man hånglar eller har sex med någon, hur kan man visa att man tycker om det den andre gör? 
  • Hur kan man förstå om den andre tycker om det man själv gör?

Skriv upp de förslag på ja-signaler som kommer upp – sådant som gör att någon verkar njuta och vilja fortsätta – och dra streck till olika delar av kroppen. 

Rita ytterligare en helkroppsfigur på tavlan och fråga: 

  • När man hånglar eller har sex med någon, hur kan man visa att man inte tycker om det som den andra gör?
  • Hur kan man förstå om den andra inte tycker om det man själv gör?

Se till att nedanstående punkter alltid kommer med bland nej-signalerna. 

  • Om den andre ser ut att ha ont eller vara rädd
  • Om den andre har somnat, är mycket full eller påverkad.
  • Om den andre inte ger några ja-signaler alls

När ni listat ja- och nejsignaler är det bra att prata om hur man kan kan göra om man är osäker på vad någon vill. Säg att man alltid ska stanna upp om man blir osäker. Kanske vill personen inte alls, eller så vill den göra något annat, eller kanske bara på ett lite annat sätt. Det är svårt att gissa sig till vad någon annan vill, fråga alltid.