Till sidans huvudinnehåll

Fortbildning för barnmorskor

RFSU erbjuder kompetensutveckling inom frågor som rör sex, relationer och samtycke. Här presenterar vi de kurser vi erbjuder dig som jobbar som barnmorska.

Jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i vårdmötet

Människor som har migrerat till Sverige löper en större risk att utsättas för fördomar och bemötande som negativt påverkar deras sexuella hälsa. Vad kan du som arbetar inom vården göra för att bidra till en jämlik sexuell hälsa för alla du möter, inklusive patienter med bakgrund från andra länder?

I denna kurs fokuserar vi på sexuell hälsa för personer som har migrerat till Sverige. Med fokus på förhållningssätt och metoder undersöker vi vilka normer och föreställningar som kan hämma en god sexuell hälsa hos målgruppen, samt vad du kan göra för att förbättra ditt bemötande. Vi övar också på att använda RFSU:s material på olika språk för att göra information om kropp, sexualitet och relationer mer tillgänglig i vårdmöten för personer som inte har svenska som förstaspråk.

Omfattning: Tre timmar, men går att delas upp på två tillfällen á 1,5 h

Målgrupp: Vårdpersonal (barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, kuratorer  m.fl.)

Form: Digitalt via zoom

Pris: Mot offert

Bokning: Maila förfrågan till utbildning@rfsu.se

RFSU-kliniken erbjuder konsultation och handledning till dig som arbetar i ett vårdyrke. Läs mer om RFSU-klinikens konsultation och handledning här