Till sidans huvudinnehåll

Fortbildning för skolpersonal i anpassad skola

Ska du undervisa i sexualitet, samtycke och relationer? Vill du boka en utbildning till din personalgrupp? RFSU erbjuder kompetensutveckling inom frågor som rör sex, relationer och samtycke för dig som jobbar i anpassad skola.

Sexualupplysning för alla (SUFA)

Få kunskap om att inkludera sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen med utgångspunkt i skolans kunskapsmål och främjande perspektiv. Fortbildningen omfattar Steg 1 och Steg 2 och vänder sig till skolor och andra verksamheter som möter unga med IF och/eller autism i åldern 13-20år. 

Omfattning: 4 timmar (kan bokas vid ett eller två tillfällen)
Målgrupp: Skolpersonal i anpassade skolformer (lärare, assistenter, fritidspersonal, elevhälsan)
Form: På plats i skolan (går även att boka digitalt via zoom)
Kostnad: Kostnadsfri
Bokning: Maila förfrågan till närmaste lokalförening