Till sidans huvudinnehåll

För dig med slida – så går en undersökning till

Vi gör alltid en individuell bedömning av dina behov men så här kan en generell undersökning gå till för dig med slida.

Besök på RFSU-kliniken

Ditt besök börjar alltid med ett samtal om anledningen till besöket. Utifrån det bestäms om en undersökning ska utföras eller inte. En undersökning är inte alltid ett måste, men kan behövas för att man ska kunna upptäcka infektioner eller andra förändringar, som illaluktande flytningar. Man kan också titta på sår, blåsor eller utslag.

En gynekologisk undersökning innebär för en del en känsla av utsatthet. Många känner en oro för undersökningen, det är inget ovanligt. Det kan vara extra känsligt om det är ens första undersökning, eller om man utsatts för någon form av övergrepp. Den som undersöker är mycket lyhörd för detta.

Undersökningen

Innan undersökningen måste kläderna på underkroppen tas av och eventuell tampong tas ut. Strumpor kan behållas på.

Undersökningen sker i en speciell stol. Stolen har benstöd så att du ligger med benen isär och den som undersöker kommer åt att se ordentligt. Om du vill kan du ha en spegel i handen så att du kan se vad som sker.

Före undersökningen informeras du om hur allt går till och du får se de instrument som ska användas. 

Den som undersöker berättar när hen påbörjar undersökningen, vad hen gör och vilka eventuella prover som tas.

Vid undersökningen inspekteras först de yttre könsdelarna, yttre och inre blygdläppar, slidöppning, urinrörsmynning och klitoris. Den som undersöker tittar efter förändringar i slemhinnan, till exempel utslag, sår eller vårtor som kan vara tecken på infektion eller annan förändring.

Därefter förs instrumenten in i slidan och slidans slemhinnor bedöms. Den som undersöker studerar slemhinnornas färg, flytningar i slidan och livmodertappen. Eventuell provtagning görs och därefter tas instrumenten ut. Även livmodertappen undersöks.

Sist undersöker man livmodern. Det görs genom att den som undersöker för in två fingrar i slidan samtidigt som hen håller en hand utanpå magen och känner på livmodern mellan händerna. På så vis kan ömhet/smärta och annat avvikande upptäckas. Äggledare och äggstockar undersöks också på detta sätt.

Ingen del av undersökningen gör ont. Men känns det svårt på något sätt, avslutar vi undersökningen.

Hur går provtagning till för dig med slida?

Vanligaste orsaken till provtagning är att du som kommer haft oskyddat sex och misstänker att du har fått en könssjukdom – eller vill försäkra dig om att du inte har en könssjukdom.

Klamydiaprov

Detta prov tas av patienten själv. Du får med dig ett rör och en bomullspinne in på toaletten tillsammans med noggranna instruktioner om hur provtagningen ska göras. För att provresultatet ska vara säkert är det viktigt att det har gått 10 dagar från att du haft sex. Det går att ta klamydiaprov även när du har mens. Då kompletteras det med ett urinprov. Det är viktigt att du inte kissat två timmar innan besöket.

Har du haft oskyddat munsex eller analt samlag kan det vara viktigt att även ta prov från halsen och ändtarmen.

Gonorréprov

Tas på samma sätt som klamydia. För att provresultatet ska vara säkert är det viktigt att det har gått 10 dagar från att du haft sex.

Det går att ta gonorréprov även när du har mens. Då kompletteras det med ett urinprov. Det är viktigt att du inte kissat två timmar innan besöket.

Har du haft oskyddat munsex eller analt samlag kan det vara viktigt att även ta prov från halsen och ändtarmen.

Hiv

Hiv-testet är ett blodprov som tas från ett blodkärl i armvecket. För att provresultatet ska vara säkert är det viktigt att det har gått sex veckor från eventuellt smittotillfälle. Vill du göra ett hiv-test med snabbsvar måste det ha gått åtta veckor sedan eventuellt smittotillfälle.

Hepatit B

Hepatit B-test är ett blodprov och tas på samma sätt som hiv-test. För ett säkert provresultat ska det ha gått 3 månader från eventuellt smittotillfälle.

Syfilis

Syfilisprovet är ett blodprov och tas på samma sätt som ett hiv-test. Om du söker med sår som misstänks vara orsakade av syfilis kan man ibland även ta prov direkt från såret. För att provresultatet ska vara säkert är det viktigt att det har gått 3 månader från eventuellt smittotillfälle.

Kondylom/könsvårtor

För kondylom finns det idag inget allmänt prov. Eventuell förekomst av könsvårtor konstateras genom undersökning.

Cellprov 

Från det att du är 23 år blir du med slida/livmodertapp kallad för cellprov vart tredje år. Denna provtagning är organiserad och ligger utanför vår verksamhet. Förutom den organiserade provtagningen kan cellprov behöva tas vid en gynekologisk undersökning, för att undersöka oklara blödningar eller förändringar på livmodertappen. Om vi gör bedömningen att prov behöver tas, görs en gynundersökning och prov tas från livmodertappen och skickas till laboratorium för analys.

Provtagningen kan ibland upplevas obehaglig, men i de allra flesta fall är den inte smärtsam.