Smittskyddslagen

Enligt smittskyddslagen  är du skyldig att omedelbart söka läkarvård om du misstänker att du är smittad av hiv, hepatit B, syfilis, klamydia eller gonorré. Du är också skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som behövs. Om du är smittad bör du genomgå behandling enligt läkares rekommendationer. Man har rätt till gratis undersökning och behandling för de sjukdomar som nämns ovan.

Du måste även lämna uppgifter om den eller de personer som smittan kan ha kommit från och den eller de personer du kan ha fört den vidare till. Dessa personer måste sedan kontaktas och informeras om att de kan vara smittade.