Smittskyddslagen

Smittskyddslagen är en lag som ofta förekommer i diskussioner kring könssjukdomar. Men vad innebär egentligen lagen i praktiken och vilka sjukdomar innefattas av den?

Smittskyddslagen

I Sverige finns en speciell lag som reglerar ett antal sjukdomar eller infektioner som betraktas som allmänfarliga och som finns till för att minska smittspridningen av olika sjukdomar. Lagen heter smittskyddslagen.

Följande sexuellt överförbara infektioner lyder under den:

För dessa infektioner gäller följande

  • Undersökningen är gratis.
  • Behandling mot sjukdomarna är gratis.
  • Misstänker du att du smittats med någon av sjukdomarna som lyder under smittskyddslagen måste du testa dig och söka behandling.
  • Du måste medverka vid partnerspårning (partners som du kan ha smittats måste meddelas).

Från den 1 juli 2004 har Sverige en ny smittskyddslag