Till sidans huvudinnehåll

Smittskyddslagen

Om du får en könssjukdom behöver du söka vård.

Enligt Smittskyddslagen är du skyldig att omedelbart söka läkarvård om du misstänker att du är smittad av hiv, hepatit B, syfilis, klamydia eller gonorré. Du är också skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som behövs. Om du bär på sjukdomarna ska du genomgå behandling enligt läkares rekommendationer. Man har rätt till gratis undersökning och behandling för de sjukdomar som nämns ovan.

Smittspårning – för att hindra att fler får en sjukdom

Du måste även lämna uppgifter om den eller de personer som smittan kan ha kommit från och den eller de personer du kan ha fört den vidare till. Dessa personer måste sedan kontaktas och informeras om att de kan vara smittade.