Till sidans huvudinnehåll

Resultat av patientenkät 2023

Precis som tidigare år har RFSU-kliniken genomfört en patientenkät och när vi nu sammanställt resultatet kan vi stolt meddela att 2023 års patienter verkar vara mer nöjda än någonsin.

99 procent av de som har fyllt i enkäten känner sig trygga och delaktiga i den vård dem mottar. 98 procent uppger att de får hjälp med det dem har sökt för. Dessa resultat är vi väldigt stolta över.

Läs hela sammanställningen

Målet med enkäten är att få kunskap om hur patienter upplever flera aspekter av sina besök som tillgänglighet, bemötande och information.

Vi ställer också frågor om orsaken till kontakten med oss, hur patienten fick kännedom om RFSU-kliniken och om vart patienten hade vänt sig om det inte varit möjligt att komma till oss. Allt detta finns att läsa i resultatet av besöksenkäten 2023.