Till sidans huvudinnehåll

Internationell solidaritet

Att arbeta för sexuella rättigheter över nationella gränser är nödvändigt för världens överlevnad. RFSU har jobbat internationellt ända sen 1933. Häng med från början.

Texten är skriven av Katarina Lindahl, RFSU:s generalsekreterare 1986-2006, och ursprungligen publicerad i boken Sex – en politisk historia som gavs ut 2003.

Vikten av sexuella rättigheter

Miljontals människor i världen har inte makt över det egna livet. Det handlar inte minst om att själv kunna bestämma över sin sexualitet. Kvinnor är i många länder kontrollerade av männen, och ungdomar av familjen. 

Sexualitet väcker starka känslor i alla länder och kulturer. Därför försöker de som har makten att kontrollera och reglera denna del av mänskligt liv. Ofta hör man: "Väck inte den björn som sover", "Sexualundervisning leder bara till ansvarslösa sexuella relationer". Men unga människor har en sexualitet som de använder, vare sig de vuxna vill eller inte. Att ge dem kunskap gör dem till ansvarstagande individer med möjlighet att skydda sig från sexuellt överförda sjukdomar eller oönskad graviditet.

Internationellt arbete är en fråga om solidaritet, men också en nödvändighet för världens överlevnad. Idag är över 40 miljoner människor hivpositiva och i många länder stiger siffran med en rasande fart. I Zimbabwe till exempel är en av fyra hivpositiva. Ett effektivt sätt att stävja epidemin är att arbeta med upplysning och attityder kring sexualitet.

Hiv-epidemin startskott för mer internationellt arbete

RFSU har egentligen sedan vi startade, 1933, haft ett internationellt engagemang. Ottar var en av dem som tog initiativet till den globala organisationen IPPF (International Planned Parenthood Federation). När Ottar skulle ha fyllt 100 år, 1986, samlade vi in pengar till en familjeplaneringsorganisation (Umati) i Tanzania som arbetade i RFSU:s anda. De hade ett projekt som riktade sig till skolflickor som blivit gravida utan att vara gifta. Flickorna hade tvingats att sluta skolan så målet var att ge dem en grundläggande utbildning och en examen tillsammans med lite sex- och samlevnadsundervisning. Detta var väl egentligen startskottet för ett mer systematiskt internationellt arbete på RFSU. Det hängde naturligtvis också ihop med att hiv bredde ut sig i världen och biståndsorganisationen Sida insåg vikten av att arbeta med frågor kring sexualitet och kontaktade RFSU.

En av våra viktiga erfarenheter från det nationella arbetet är att man inte kan förebygga sexuellt överförda sjukdomar eller oönskad graviditet om man inte talar om sexualitet. Vi får ibland höra att sexualitet är en så känslig fråga att det inte går att tala om på många håll i världen. Men i varje kultur finns det vägar och traditioner för att tala om sexualitet. Därför krävs det samarbete med människor och organisationer som kan kultur, tradition och värderingar. De kan också omforma våra kunskaper och erfarenheter så att de blir användbara för dem.

Det måste kännas rätt

På RFSU jobbar vi alltid på flera nivåer. Sexualundervisning och preventivmedel är grundläggande. Men även opinionsbildning och utbildning är viktiga delar av det förebyggande arbetet. Precis som vi gör i vårt arbete i Sverige försöker vi också i vårt internationella arbete nå personal inom skola och hälsovård, politiska och religiösa beslutsfattare och inte minst föräldrar. Det är med detta helhetsgrepp det är möjligt att åstadkomma förändringar i attityder kring kön, jämställdhet, preventivmedel, abort och annat som rör sexuell och reproduktiv hälsa.

Det är också viktigt att komma ihåg att arbete med sexualitet alltid måste utgå från individer. Det måste kännas i magen att det är rätt. En flicka från vårt projekt i Kafue i Zambia deltog i en konferens med svenska och zambiska riksdagsledamöter. Hon hade ett år tidigare varit oerhört blyg, men nu skulle hon tala om ungas villkor. Hon började med att utmana de manliga riksdagsledamöterna. Hon pekade på dem och sa: "Du måste sluta att ha sex med skolflickor, annars kan vi aldrig stoppa aids." RFSU arbetar inte bara i projekt runt om i världen utan vi blir också tillfrågade då och då om vi vill delta i olika internationella mötessammanhang. Det kan handla om FN-konferenser eller möten i EU.

Ett av de stora problemen internationellt idag är Bushadministrationen. De har en otroligt reaktionär syn på våra frågor och har bland annat dragit in pengar till biståndsorganisationer som arbetar med abort. Vid ett möte förra året, 2002, inför uppföljningen av FN:s världskonferens om kvinnor gick den amerikanska delegationen runt och hotade med att de skulle dra in biståndspengar till länderna som inte röstade med dem. Detta är ett led i de värsta attackerna på familjeplaneringsorganisationer på flera decennier. I det här läget är det oerhört viktigt att organisationer som RFSU visar var vi står. Att vi fortsätter vårt arbete och inte räds jättarna. Det internationella arbetet utvecklas hela tiden och nu är RFSU del av ett brett internationellt nätverk som får pengar från olika finansiärer.

Arbetet med Sida har breddats och omfattar även Östeuropa, Afrika och Asien. Och ofta kommer folk på studiebesök från andra delar av världen. Varje besök är viktigt. Varje gång finns chansen att lära sig något nytt och förstå världen bättre.

Texten är skriven av Katarina Lindahl, RFSU:s generalsekreterare 1986-2006, och ursprungligen publicerad i boken Sex – en politisk historia som gavs ut 2003 (RFSU/Alfabeta Anamma).