Till sidans huvudinnehåll

Viktiga årtal och reformer

Vilket år öppnade Sveriges första ungdomsmottagning? När blev abort lagligt? Du hittar svaren i vår sexualpolitiska tidslinje som startar redan 1734 – det vill säga långt innan RFSU grundades 1933.

1734

 • Lag om kyrklig vigsel.
 • Krav på kvinnans oskuld.

1778

 • Lagen som kallas "barnamordsplakatet" införs. Den tillåter ogifta mödrar att föda sitt barn anonymt. Barnmorskan förbjuds att efterfråga barnafaderns namn, vilket de tidigare varit skyldiga att göra.

1845

 • Kvinnor får lika arvsrätt som män.

1858

En ogift kvinna blir myndig när hon fyller 25 år.

1880

Knut Wicksell talar för födelsekontroll.

1897

Karolina Widerström har föreläsningar i ämnet sexualhygien på lärarinneseminariet.

1901

Karolina Widerström genomför, i Stockholm, de första lektionerna i sexualhygien för flickelever.

1907-1909

Rätt att ingå borgerligt äktenskap.

1910

Preventivmedelslagen som förbjöd information om preventivmedel antogs. Kallas även Lex Hinke.

1911

Lex Hinke införs.

1915

 • Kvinnor får rätt att ta ut skilsmässa.
 • "Okänd mor"-lagen från 1778 upphävs.

1918

 • Betänkande angående åtgärder för spridning av kunskap om könssjukdomars natur och smittfarlighet med mera. I betänkandet ingår förslag om sexualundervisning i skolan (publicerat 1921).
 • Reglementeringen, som tvingade prostituerade att registrera sig och till tvångsvård, avskaffas.

1919

Lika och allmän rösträtt för kvinnor och män.

1920

Kvinnan blir tvungen att anta mannens efternamn vid giftermål.

1921

 • Första riksdagsvalet där kvinnor får rösta.
 • Gift kvinna förklaras även myndig.

1933

 • RFSU bildas av bland annat Elise Ottesen-Jensen.
 • Den första RFSU-första kliniken öppnas.
 • Steriliseringslagen, som möjliggör sterilisering av vissa personer, införs.
 • Alva och Gunnar Myrdal ger ut boken Kris i befolkningsfrågan.

1936

 • Statligt anställda kvinnor får rätt till barnledighet.
 • Inkomstprövat barnbidrag införs.
 • Den statliga utredningen Befolkningskommissionen presenterar sitt betänkande.
 • RFSU flyttar in på Kungsgatan i Stockholm och startar en egen rådgivningsbyrå och ger ut tidningen ”Sexualfrågan” med Elise Ottesen–Jensen som redaktör.

1937

 • Offret för incest betraktas inte längre som medbrottsling.
 • Importförbudet för kondomer tas bort.
 • RFSU öppnar sin första butik, en så kallad sjukvårdsaffär, som säljer kondomer men också värmedynor, solkrämer och stödstrumpor.

1938

 • Förbudet mot preventivmedelsupplysning avskaffas.
 • Ny lag som tillåter abort på vissa villkor införs.

1942

Sexualundervisning införs i folkskolan som frivilligt inslag i undervisningen.

1944

Homosexualitet avkriminaliseras.

1945

Den första officiella lärarhandledningen för sexualundervisning ges ut av Skolöverstyrelsen.

1946

 • Abortlagen förändras och RFSU startar en abortbyrå.

1947

 • Karin Kock kommer som första kvinna in i regeringen.
 • Allmänt barnbidrag införs.
 • Apoteken blir skyldiga att tillhandahålla preventivmedel.

1948

Riksdagen beslutar om gratis utprovning av pessar vid mödravårdscentralerna.

1949

Inte bara fadern utan även modern räknas som barnets förmyndare.

1950

 • Moderskapspenning införs.
 • En abortkommitté tillsätts.

1954

Första lektionen i sexualkunskap hålls i radio.

1955

 • Sexualundervisning i skolan blir obligatorisk.
 • Obligatorisk moderskapspenning för alla mödrar.

1959

 • Kondomer får säljas i automater.

1961

Elise Ottesen-Jensen håller samlivslektion i TV.

1964

 • P-piller tillåts som preventivmedel.
 • USSU (Utredningen rörande sexual– och samlevnadsfrågor) tillsätts (betänkandet avlämnas 1974).

1965

 • Våldtäkt inom äktenskapet blir straffbart.
 • Ny abortkommitté tillsätts (betänkandet avlämnas 1971).

1966

 • Spiralen tillåts.

1967

 • Sveriges första sexualvaneundersökning genomförs (publiceras 1969).
 • Kondomklassikern Profil, ”kondomernas Volvo”, lanseras.

1968

 • RFSU får sitt första statliga bidrag och satsar på kondomtestning vid eget laboratorium i Jakobsberg. Kampanjen ”Sveriges känsligaste penis finns i Jakobsberg” som underströk hur viktigt RFSU tyckte att säkerheten hos kondomerna var väckte stor uppmärksamhet och chockerade många.
 • Inge och Sten öppnar sexspalt i Expressen.

1969

 • Butikskedjan Blommor och bin startas. Här säljs kondomer men också designade kläder, litteratur och mycket annat. Som mest hade RFSU 40 butiker runt om i landet.

1970

 • Den första ungdomsmottagningen öppnar.
 • Kampanjen ”Ikväll får 107 svenskar gonorré” inleds och får ett fantastiskt gensvar. Gonorrésiffrorna börjar dala och som enda land i världen lyckas Sverige minska smittspridningen.

1972

 • Barnmorskor får rätt att ge preventivmedelsrådgivning.
 • Minipiller och kopparspiral blir tillåtet.
 • Black Jack, den svarta kondomen, lanseras. Fler och fler livsmedelsbutiker börjar sälja kondomer.

1974

 • Föräldraförsäkring på sex månader införs.
 • Gemensam vårdnad om barn vid skilsmässa införs i föräldrabalken.
 • Näcken, den knottriga kondomen, lanseras.
 • Ny abortlag antas av riksdagen som innebär att en kvinna får avbryta graviditeten före utgången av 18:e graviditetsveckan utan att behöva uppge sina personliga skäl för aborten. Hon fattar själv sitt beslut. Lagen börjar gälla 1975.

1975

 • Lagen om fri abort, som antogs 1974, börjar gälla.

1976

 • Lag om fri sterilisering från 25 års ålder.
 • Cho–San, den supertunna kondomen, lanseras.

1977

Ny lärarhandledning i samlevnadsundervisning.

1978

 • Samma åldersgräns (15 år) för homo- och heterosexuellt umgänge införs.
 • Föräldraledighetslagen (rätt att förkorta sin arbetstid) införs.
 • De två första kvinnojourerna startas (i Göteborg och Stockholm).

1979

Homosexualitet tas bort ur Socialstyrelsens register över sjukdomar, där den tidigare har betecknats som en mental rubbning och anomali.

1981

Boktidningen Ottar kommer ut med sitt första nummer och sedan med fyra temanummer per år.

1980

 • Det blir förbjudet att skildra och sprida barnpornografi.
 • Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet införs.

1982

 • Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal.
 • Lag mot kvinnlig könsstympning införs.

1983

 • Regeringen tillsätter en arbetsgrupp om mansrollen.
 • RFSU driver kampanjen ”Klamydia – lömskare än gonorré”. Allmänheten och medicinsk expertis får upp ögonen för en dittills nästan okänd könssjukdom som orsakat många fall av sterilitet hos kvinnor och män.

1985

 • Aidsdelegationen inrättas.
 • Lag om insemination som reglerar hur en insemination får gå till (spermadonation tillåtet).

1986

 • Förbud mot sexuellt våld i filmer och video införs.
 • Mansjourer för män i skilsmässokris och män som misshandlar startar.
 • Okeido, den ännu starkare och lite större kondomen, lanseras.

1988

 • Sambolagen blir lika för hetero- och homosexuella par.
 • RFSU startar eget bokförlag; Sesam förlag.

1989

 • Förbud mot sexuellt våld i bilder i tryckta skrifter införs.
 • Förlängd föräldraledighet införs.
 • Lag om befruktning utanför kroppen som reglerar befruktning av en kvinnas ägg utanför hennes kropp.
 • RFSU genomför den första utbildningen för ungdomsinformatörer som ska ut bland ungdomar och samtala om sex.

1991

 • RFSU startar rådgivningsmottagning för unga män, MUM.
 • Nam Nam, kondomen med doft och smak, lanseras. En succé bland ungdomar.

1993

RFSU inviger sin egen kondomfabrik i Hennan i Hälsingland. Den är Europas modernaste och mest avancerade kondomfabrik.

1994

Kvoterad föräldraledighet införs, den så kallade pappamånaden.

1995

Partnerskapslagen för homosexuella införs.

1996

Ändrad abortlag. Kravet på obligatoriskt kuratorsamtal efter tolfte veckan avskaffas.

1997

Magic, kondomen som ”klämmer åt på bästa stället”, lanseras.

1998

 • Propositionen Kvinnofrid. Regeringen satsar 41 miljoner kronor på olika åtgärder för att minska våld mot kvinnor.
 • Potenshöjande medlet Viagra lanseras och gör succé.
 • RFSU:s boktidning Ottar läggs ned efter 17 år.
 • RFSU:s eget graviditetstest börjar säljas.

1999

 • Det blir förbjudet att köpa sexuella tjänster.
 • Lag om förbud mot innehav av barnpornografi.
 • Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (hetero-, homo-, och bisexualitet).
 • Första kvalitativa granskningen av skolans sex- och samlevnadsundervisning genomförs av Skolverket.
 • Utredningen om barn i homosexuella familjer tillsätts.
 • Ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, tillsätts.

2001

 • Akut–p–pillret går att köpa receptfritt på apotek.
 • Lag om omskärelse av pojkar.

2002

 • Sveriges riksdag röstar ja för homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar.
 • Lag om att tillåta äggdonation tas i riksdagen.

2003

 • Hets på grund av sexuell läggning inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp.
 • Adoptionslagen ändras till att även gälla samkönade par som lever i ett registrerat förhållande.

2004

RFSU lanserar sin första plastkondom – Zenith.

2005

Lesbiska par får rätt att inseminera via sjukvården.

2006

 • Lag om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever införs.
 • RFSU lanserar en skruvad kondom – Royal.

2007

 • Utländska kvinnor får rätt att göra abort i Sverige.
 • Ordet snippa lanseras av RFSU och får stort genomslag

2008

 • Apoteket börjar sälja RFSU:s sexleksaker på nätet och i utvalda butiker.
 • RFSU blir ramorganisation till Sida.

2009

 • Könsneutral äktenskapslagstiftning röstas igenom i riksdagen och börjar gälla från 1 maj.
 • RFSU tar fram ordet slidkrans som hamnar på listan över årets nyord.

2010

 • Vaccination mot HPV införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor

2011

 • Första kådiskollen släpps – en nordisk sexualvaneundersökning från RFSU

2012

 • Preventell invigs – en hjälptelefon för personer som är i riskzonen för att begå sexuella övergrepp.

2013

 • Kravet om sterilisering i samband med könskorrigerande behandling avskaffas.
 • RFSU-kliniken startar en särskild telefonmottagning för personer över 50 år.

2014

 • Äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa blir ett brott.

2015

 • Enhetlig ålder för landstingenssubventionering av preventivmedel för kvinnor upp till 26 år efter beslut från SKL, Sveriges kommuner och landsting
 • RFSU lanserar orden värdgraviditet och klittra som båda hamnar på listan över årets nyord

2016

 • Undantaget för abortvård i patientregistret tas bort, och abortvården kan nu kvalitetssäkras och utvecklas som all annan vård. Det minskar också stigmat för en av kvinnors vanligaste vårdåtgärder.
 • Ensamstående får rätt till assisterad befruktning.

2017

 • Statlig subventionering av preventivmedel för kvinnor upp till 21 år
 • Uppdatering av diskrimineringslagen och införande av “aktiva åtgärder”. Arbetet i yrkesliv och utbildning ska vara främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

2018

 • Ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivilligt deltagande, en sk. “samtyckeslag”. Om någon har sex med en person som inte deltar frivilligt är det våldtäkt. Även oaktsam våldtäkt förs in i brottsbalken.
 • Förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, även om koppling till Sverige saknades när äktenskapet ingicks, och oavsett ålder på personerna vid ankomst till Sverige.

2019

 • Regeringen utökar det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar.

2020

 • Sexualundervisningen blir obligatorisk i lärarutbildningarna.