Till sidans huvudinnehåll

Viktiga årtal och reformer

Vilket år öppnade Sveriges första ungdomsmottagning? När blev abort lagligt? Du hittar svaren i vår sexualpolitiska tidslinje som startar redan 1734 – det vill säga långt innan RFSU grundades 1933.

1734

 • Lag om kyrklig vigsel.
 • Krav på kvinnans oskuld.

1778

 • Lagen som kallas "barnamordsplakatet" införs. Den tillåter ogifta mödrar att föda sitt barn anonymt. Barnmorskan förbjuds att efterfråga barnafaderns namn, vilket de tidigare varit skyldiga att göra.

1845

 • Kvinnor får lika arvsrätt som män.

1858

 • En ogift kvinna blir myndig när hon fyller 25 år.

1880

 • Knut Wicksell talar för födelsekontroll.

1897

 • Karolina Widerström har föreläsningar i ämnet sexualhygien på lärarinneseminariet.

1901

 • Karolina Widerström genomför, i Stockholm, de första lektionerna i sexualhygien för flickelever.

1907-1909

 • Rätt att ingå borgerligt äktenskap.

1910

 • Preventivmedelslagen som förbjöd information om preventivmedel antogs. Kallas även Lex Hinke.

1911

 • Lex Hinke införs.

1915

 • Kvinnor får rätt att ta ut skilsmässa.
 • "Okänd mor"-lagen från 1778 upphävs.

1918

 • Betänkande angående åtgärder för spridning av kunskap om könssjukdomars natur och smittfarlighet med mera. I betänkandet ingår förslag om sexualundervisning i skolan (publicerat 1921).
 • Reglementeringen, som tvingade prostituerade att registrera sig och till tvångsvård, avskaffas.

1919

 • Lika och allmän rösträtt för kvinnor och män.

1920

 • Kvinnan blir tvungen att anta mannens efternamn vid giftermål.

1921

 • Första riksdagsvalet där kvinnor får rösta.
 • Gift kvinna förklaras även myndig.

1933

 • Elise Ottesen-Jensen, doktor Nils Nielsen med flera beslutar sig för att bilda ett riksförbund för sexuell upplysning. Först bildas lokalföreningen RFSU Stockholm. Den 30 mars bildas RFSU.
 • Den första RFSU-kliniken öppnas.
 • RFSU Gävle bildas.

1934

 • RFSU Katrineholm bildas.

1936

 • RFSU flyttar in på Kungsgatan i Stockholm, startar en egen rådgivningsbyrå och ger ut tidningen ”Sexualfrågan” med Elise Ottesen–Jensen som redaktör.

1937

 • Importförbudet för kondomer tas bort.
 • RFSU öppnar sin första butik, en så kallad sjukvårdsaffär, som säljer kondomer men också värmedynor, solkrämer och stödstrumpor.
 • RFSU har vid denna tid via fackförbunden fått kontakt med män som är villiga att sälja kondomer till sina arbetskamrater. Kommersen skedde från lådor som hängde på magen och företogs vanligen på avlöningsdagarna.

1938

 • Förbudet mot preventivmedelsupplysning avskaffas.
 • Ny lag som tillåter abort på vissa villkor införs.

1942

 • Sexualundervisning införs som frivilligt inslag i undervisningen i folkskolan.

1940

 • RFSU Göteborg öppnar Rådgivningsbyrå.

1944

 • Homosexualitet avkriminaliseras.

1945

 • Den första officiella lärarhandledningen för sexualundervisning ges ut av Skolöverstyrelsen.

1946

 • Abortlagen förändras och RFSU startar en abortrådgivningsbyrå.
 • RFSU startar egen testverksamhet av kondomer.

1947

 • Allmänt barnbidrag införs.
 • Apoteken blir skyldiga att sälja preventivmedel.

1954

 • Första lektionen i sexualkunskap hålls i radio av kuratorn Lis Asklund.

1955

 • Sexualundervisning i skolan blir obligatorisk.

1959

 • Kondomer får säljas i automater. Tidigare hade bara hygienbutiker och frisörer med särskilt tillstånd fått sälja kondomer.

1961

 • Elise Ottesen-Jensen håller samlivslektion i TV.

1964

 • P-piller tillåts som preventivmedel i Sverige.

1965

 • Våldtäkt inom äktenskapet blir straffbart.

1966

 • Spiralen tillåts.

1967

 • RFSU lanserar kondomklassikern Profil, ”kondomernas Volvo”.

1968

 • RFSU:s kampanj ”Sveriges känsligaste penis finns i Jakobsberg” väcker stor uppmärksamhet och chockerar många. Med denna vill vi understryka vikten av bättre kontroll och testmetoder av kondomer, liknande de vi själva gör i vår kondomfabrik i Jakobsberg.

1969

 • RFSU startar butikskedjan Blommor och bin. Här säljs kondomer men också designade kläder, litteratur och mycket annat. Som mest hade RFSU 40 butiker runt om i landet.
 • Den banbrytande filmen Kärlekens språk har premiär. Innan den svenska premiären har filmen visats i 22 länder.

1970

 • Den första ungdomsmottagningen öppnar i Borlänge. (RFSU-kliniken blir Sveriges andra ungdomsmottagning.)
 • RFSU lanserar kampanjen ”Ikväll får 107 svenskar gonorré” och får ett fantastiskt gensvar. Gonorrésiffrorna börjar dala och som enda land i världen lyckas Sverige minska smittspridningen.
 • Det blir fritt fram att sälja kondomer utan specialtillstånd från polisen.

1971

 • Pornografi avkriminaliseras.

1972

 • Barnmorskor får rätt att ge rådgivning om preventivmedel.
 • Minipiller och kopparspiral blir tillåtet.

1975

 • Lagen om fri abort, som antogs 1974, börjar gälla. Den som är gravid får avbryta graviditeten fram tills vecka 18 är slut utan att behöva uppge någon anledning.

1979

 • Homosexualitet tas bort ur Socialstyrelsens register över sjukdomar. Tidigare har det betecknats som “mental rubbning” och “anomali”.

1981

 • Boktidningen Ottar kommer ut med sitt första nummer och sedan med fyra temanummer per år.
 • RFSU:s första idéprogram kommer ut. Titeln är “Kämpa för kärleken – vision, verklighet, verksamhet. RFSU:s idéer och åsikter om Sexualitet, Samlevnad, Samhälle”.

1983

 • RFSU driver kampanjen ”Klamydia – lömskare än gonorré”. Allmänheten och medicinsk expertis får upp ögonen för en nästan okänd könssjukdom som gjort många sterila.

1985

 • Aidsdelegationen inrättas.
 • RFSU-kliniken startar gruppterapi för sexualbrottslingar.

1988

 • En särskild sambolag för samkönade par införs.

1989

 • RFSU genomför den första utbildningen för ungdomsinformatörer som ska samtala med ungdomar om sex.

1993

 • RFSU inviger sin egen kondomfabrik i Hennan i Hälsingland. Den är Europas modernaste och mest avancerade kondomfabrik.

1995

 • Homosexuella par får registrera partnerskap.
 • RFSU-kliniken tar fram en team-modell för hur man kan arbeta med kvinnor med samlagssmärtor (vestibulit)

1998

 • Det potenshöjande medlet Viagra lanseras och gör succé.
 • RFSU:s eget graviditetstest börjar säljas.
 • Efter 17 års utgivning, lägger RFSU officiellt ned boktidningen Ottar.

1999

 • Sexköpslagen införs och gör det förbjudet att köpa sexuella tjänster.

2001

 • Akut p-pillret går att köpa receptfritt på apotek.
 • Tidskriften Ottar återuppstår!

2005

 • Lesbiska par får rätt att inseminera via sjukvården.

2007

 • Utländska kvinnor får rätt att göra abort i Sverige.
 • RFSU Malmö föreslår att ordet snippa ska börja användas. RFSU lanserar ordet som får stort genomslag i hela samhället.

2008

 • Apoteket börjar sälja RFSU:s sexleksaker på nätet och i utvalda butiker.
 • RFSU blir ramorganisation till Sida.

2009

 • En könsneutral äktenskapslagstiftning röstas igenom i riksdagen och börjar gälla från 1 maj.
 • RFSU tar fram ordet slidkrans som hamnar på Språkrådets lista över årets nyord.

2010

 • Vaccination mot HPV införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor.
 • Sajten ottar.se lanseras.

2013

 • Kravet om sterilisering i samband med könsbekräftande behandling avskaffas.

2014

 • Äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa blir brott.

2015

 • RFSU lanserar orden värdgraviditet och klittra som båda hamnar på Språkrådets lista över årets nyord.

2016

 • Ensamstående får rätt till assisterad befruktning.

2017

 • Statlig subventionering av preventivmedel för kvinnor upp till 21 år införs.

2018

 • Ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivilligt deltagande, den så kallade samtyckeslagen, införs. Om någon har sex med en person som inte deltar frivilligt är det våldtäkt. Även oaktsam våldtäkt blir ett brott.

2019

 • Regeringen utökar det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar.

2020

 • Sexualundervisningen blir obligatorisk i lärarutbildningarna.

2021

 • Föräldraskapspresumtion som även omfattar samkönade par och par där någon eller båda föräldrarna ändrat juridiskt kön införs, om någon i paret fött barnet. Även mer jämlika regler gällande föräldraskap i internationella situationer, oavsett kön, införs.
 • Ottar släpper sitt första nummer på engelska.

2022

 • Sex- och samlevnadsundervisningen byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer. Det betonas att undervisningen ska främja hälsa och välbefinnande.
 • Ett särskilt hedersbrott införs.

2023

 • RFSU:s idéprogram “Kompassen” beslutas av kongressen. Det är det fjärde idéprogrammet i RFSU:s historia.
 • Ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck öppnar vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Alla länsstyrelser får en samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.