Person använder en laptop

Övergrepp mot barn ska inte kunna preskriberas

Minimistraffet för barnpornografibrott höjs. Och våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn ska inte längre kunna preskriberas. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen idag.

RFSU har tidigare lämnat remissyttrande i frågan och välkomnar regeringens beslut.

Övergrepp och barnpornografi är allvarliga kränkningar

Sexuella övergrepp mot barn och dokumenterade övergrepp mot barn (det som kallas för barnpornografi) är ett allvarligt samhällsproblem och en djup kränkning av barns rättigheter och integritet. De måste bekämpas både med lagstiftning och förebyggande insatser. RFSU hoppas att de föreslagna förändringarna, till exempel höjningen av straffminimum, leder till att rättsväsendet prioriterar brotten i högre utsträckning.

Även ljudinspelningar bör ingå i lagstiftningen enligt RFSU

– Det här är ett steg i rätt riktning, men vi tycker att mer behöver göras med lagstiftningen. Till exempel borde barnpornografibrott omfatta även ljudinspelningar av sexuella övergrepp mot barn, säger Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU.

RFSU menar att en ljudinspelning kan vara minst lika kränkande som till exempel en stillbild för det barn som utsatts för ett sexuellt övergrepp. Dessutom bidrar ljudinspelningar av sexuella övergrepp mot barn till sexualisering av barn i allmänhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.