Till sidans huvudinnehåll
Två personer håller om varandra och blundar.

Min sexualitet – min rätt

Projektet Min sexualitet – min rätt är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Arbetet kommer hålla på till och med maj 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Unik kartläggning om sexuell hälsa

Hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Ladda ner rapporten här:

Vill du ligga med mig då? (pdf)

Rapport om föräldraskap kopplat till funktionsnedsättning

Vad innebär det att vara förälder och ha en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning? Ladda ner vår rapport, baserat på intervjuer med personer med dessa erfarenheter, nedan: 

Föräldrar på (o)lika villkor (pdf)

Projektet kommer arbeta med följande till och med maj 2023:

  1. En kampanj med namnet "Lusten ser inga hinder". Kampanjen ska visa positiva och lustfyllda representationer av personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom och lanseras på Instagram under hösten 2022.
  2. En kartläggning kring diskriminering av av personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap, graviditet och förlossning. Lansering den 3 december på internationella funktionshinderdagen.
  3. Ett kunskapshöjande material om sexuella och reproduktiva rättigheter riktat till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

I projektet finns även lokala samarbetsprojekt som medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige samt RFSU:s lokalföreningar genomför under 2022. Pågående samarbetsprojekt är:

  • FUB Uppsala + RFSU Uppsala: Metoder och material riktat till unga med Intellektuell funktionsnedsättning.
  • Bröstcancerförbundet: Seminarieserie om sex efter bröstoperation.
  • Psoriasisförbundet: Material om sexuell hälsa och psoriasis.
  • ILCO (tarm- uro- och stomiförbundet): Digitala informationskvällar om sex kopplat till den egna sjukdomen.
  • RFSU Stockholm: Metoder och material riktat till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Grunden Malmö + RFSU Malmö + RFSU Göteborg: Kontaktskapande läger för personer med Intellektuell funktionsnedsättning.
  • NKJT (Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk): Digitala samtalsgrupper och utbildning för volontärer.

Om kartläggningen

Kartläggningen är gjord av Ipsos på uppdrag av RFSU och Funktionsrätt Sverige. Den består av två enkätundersökningar, båda genomförda under våren 2021. Sammanlagt svarade över 2100 personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Projektet har även samlat in berättelser från personer som berättat om sina erfarenheter av sex och relationer.

Här finns samtliga enkätfrågor och svar, presenterat i grafrapporter:

Kontakt på RFSU: Projektledare Lena Levin lena.levin@rfsu.se