Till sidans huvudinnehåll
Två personer håller om varandra och blundar.

Min sexualitet – min rätt

Projektet Min sexualitet – min rätt är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Arbetet pågår till och med maj 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Lusten ser inga hinder

En kampanj med namnet "Lusten ser inga hinder". Kampanjen visar positiva och lustfyllda representationer av personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. 

Kartläggning om diskriminering kopplat till föräldraskap, graviditet och förlossning

En kartläggning om diskriminering av personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap, graviditet och förlossning. Lanserades på Internationella Funktionshinderdagen. Läs mer om rapporten Föräldrar på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige

Kartläggning om sexuell hälsa

Enkätundersökningarna som ligger till grund för rapporten är gjord av Ipsos, är båda genomförda under våren 2021. Sammanlagt svarade över 2 100 personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Projektet har även samlat in berättelser från personer som berättat om sina erfarenheter av sex och relationer. Läs mer om rapporten Vill du ligga med mig då?

Webbkursen Sex, lust och självbestämmande – en kurs om sexuella rättigheter för dig med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

Ett kunskapshöjande material om sexuella och reproduktiva rättigheter riktat till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Lanseras onsdag 24 maj. Läs mer om kursen på Funktionsrätt Sveriges webbpats

Lokala samarbetsprojekt

I projektet finns även lokala samarbetsprojekt som medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige samt RFSU:s lokalföreningar genomför under 2022. Pågående samarbetsprojekt är:

  • FUB Uppsala + RFSU Uppsala: Metoder och material riktat till unga med Intellektuell funktionsnedsättning.
  • Bröstcancerförbundet: Seminarieserie om sex efter bröstoperation.
  • Psoriasisförbundet: Material om sexuell hälsa och psoriasis.
  • ILCO (tarm- uro- och stomiförbundet): Digitala informationskvällar om sex kopplat till den egna sjukdomen.
  • RFSU Stockholm: Metoder och material riktat till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Grunden Malmö + RFSU Malmö + RFSU Göteborg: Kontaktskapande läger för personer med Intellektuell funktionsnedsättning.
  • NKJT (Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk): Digitala samtalsgrupper och utbildning för volontärer.