Till sidans huvudinnehåll
Två personer håller om varandra och blundar.

Min sexualitet – min rätt

Projektet Min sexualitet – min rätt är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Arbetet kommer hålla på fram till 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Unik kartläggning om sexuell hälsa

Hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Ladda ner rapporten här:

Vill du ligga med mig då? (pdf)

Fram till mars 2023 kommer projektet att arbeta med följande:

  1. En kampanj på temat ”Bryt avsexualiseringen och visa lusten”. Kampanjen ska visa positiva och lustfyllda representationer av personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom och lanseras på Instagram under hösten 2022.
  2. En kartläggning kring diskriminering av av personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap, graviditet och förlossning.
  3. Ett kunskapshöjande material om sexuella och reproduktiva rättigheter riktat till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

I projektet finns även lokala samarbetsprojekt som medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige samt RFSU:s lokalföreningar genomför under 2022. Pågående samarbetsprojekt är:

  • FUB Uppsala + RFSU Uppsala: Metoder och material riktat till unga med Intellektuell funktionsnedsättning.
  • Bröstcancerförbundet: Seminarieserie om sex efter bröstoperation.
  • Psoriasisförbundet: Material om sexuell hälsa och psoriasis.
  • ILCO (tarm- uro- och stomiförbundet): Digitala informationskvällar om sex kopplat till den egna sjukdomen.
  • RFSU Stockholm: Metoder och material riktat till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Grunden Malmö + RFSU Malmö + RFSU Göteborg: Kontaktskapande läger för personer med Intellektuell funktionsnedsättning.
  • NKJT (Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk): Digitala samtalsgrupper och utbildning för volontärer.

Pressmeddelande: Personer med funktionsnedsättning mer utsatta för sexuellt våld

Här finns samtliga enkätfrågor och svar, presenterat i grafrapporter:

Om kartläggningen

Kartläggningen är gjord av Ipsos på uppdrag av RFSU och Funktionsrätt Sverige. Den består av två enkätundersökningar, båda genomförda under våren 2021. Sammanlagt svarade över 2100 personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Projektet har även samlat in berättelser från personer som berättat om sina erfarenheter av sex och relationer.

Frågor om sex får ofta stå tillbaka

Funktionsrätt Sveriges har erfarenheter från sina 46 olika medlemsförbund. Det är en heterogen grupp med olika behov, men några saker har de gemensamt, berättar Hanna Öfors, projektledare från Funktionsrätt Sverige.

– Trots att frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa är viktiga för alla oavsett funktionalitet är det ett område som ofta får stå tillbaka i många av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. Vi ser detta projekt som en chans att stärka våra positioner i dessa frågor och ser samtidigt fram emot ett omfattande kunskapsutbyte med RFSU.

Dela din berättelse

Projektet behöver mer kunskap om hur livet är för personer med funktionsnedsättning när det kommer till sexualitet. Nu söker vi dig som vill berätta om hur ditt liv sett ut när det kommer till att kunna leva såsom du vill i frågor om sex, relationer och att kunna välja om man vill få barn. 

Du kan bidra till kunskap och större förståelse, din röst behövs!

Läs mer om hur du kan dela din berättelse på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

RFSU har tidigare drivit projekt om sexualupplysning för personer med funktionsnedsättningar.
– Många av oss som jobbar med SRHR behöver bli bättre på frågor om funktionalitet och många i funktionsrättsrörelsen kan bli bättre på frågor om sexualitet. Vi vill höja kunskapen inom våra respektive organisationer, säger Sonja Ghaderi, projektledare hos RFSU.

Kontakt på RFSU: Projektledare Lena Levin lena.levin@rfsu.se

Hör mer om projektet i Sveriges Radios program Klartext.