Till sidans huvudinnehåll
En kvinna i vårdkläder klappar en kvinnlig patient på axeln.

Sexualupplysning på ukrainska – ett år efter Rysslands invasion

På fredag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Behovet av information om sex, kroppen och relationer är stort hos ukrainska flyktingar i Sverige. Några har fått föda barn i skyddsrum eller på flykt, andra har varit utsatta för sexuellt våld eller trafficking. RFSU har tagit fram information om sex och relationer på ukrainska.

– Att få information på ett språk man förstår och känner sig trygg med gör det mycket lättare att ta till sig. Det kan till och med vara avgörande när det kommer till ämnen som kan upplevas som känsliga och privata, säger Sonja Ghaderi, projektledare på RFSU.

Stor efterfrågan på material på ukrainska

Ukrainska flyktingar som har fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har på grund av massflyktsdirektivet inte rätt till SFI eller Komvux och det finns stor efterfrågan på information på sitt förstaspråk. Materialet från RFSU består av animerade filmer, en ordlista och en karta som visar var och hur man kan få hjälp i den svenska vården.

Viktigt för både flyktingar och yrkesverksamma

– Den här insatsen är viktig, inte bara för de personer som försöker navigera i sin nya tillvaro, utan även för myndigheter och organisationer och andra aktörer som vill stötta dem. Vi hoppas att materialet gör det enklare att prata om kroppen, sex och relationer och lättare att hitta rätt i vården i ett nytt land.

RFSU:s material på 16 olika språk

RFSU har sedan 2016 tagit fram sexualupplysande material för personer som inte har svenska som första språk.

Satsningen går under namnet Upplysning på olika språk (UPOS) och hittills har 17 olika filmer på 16 olika språk producerats. Det finns landningssidor på de olika språken samt en filtrering som riktar sig till yrkesverksamma.  

Ämnena som berörs är bland annat abort, graviditet, förlossning, preventivmedel och könssjukdomar. I materialet ingår också en karta som på olika språk visar var och hur man söker vård i Sverige, samt en ordlista med ord som har med sexualitet att göra.

RFSU tilldelades under 2022 370 000 kronor från Socialdepartementet för att producera sexualupplysande material på ukrainska.