Till sidans huvudinnehåll
En person som håller sig för ryggen av smärta

Endometrios

Det vanligaste symtomet vid endometrios är kraftig mensvärk, ofta så svår att man måste stanna hemma från skola eller jobb. En del med endometrios får så ont att de kräks, svimmar och är utslagna flera dygn.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Vad är endometrios?

Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinna hamnar på andra ställen än inuti livmodern. Den vanligaste teorin är att detta beror på att mensblod rinner ut via äggledarna och hamnar i buken.

Kronisk inflammation som drabbar var tionde person med mens

Vid mens stöts livmoderslemhinnan ut genom slidan som en blödning, men en del blod rinner också åt andra hållet. Immunförsvaret brukar ta hand om detta blod och göra så att det försvinner, men för ungefär var tionde person med mens klarar immunförsvaret inte av att ta hand om vävnaden som blir kvar. Istället uppstår en kronisk inflammation, endometrios. Endometrioscellerna växer till och orsakar inflammation inne i buken. Det kan leda till smärta i magen, ärrbildning och sammanväxningar.

Svår mensvärk är ett vanligt symtom på endometrios

Endometrios kan uppstå i alla åldrar men de flesta får besvär redan i ung ålder. Det vanligaste symptomet på endometrios är svår mensvärk. Smärtorna börjar oftast före menstruationen och blir kraftigare under mensens första dagar.

Andra vanliga symtom

  • Smärtor i korsryggen och ut i benen
  • Diarré eller förstoppning
  • Förhöjd kroppstemperatur
  • Trötthet och utmattning
  • Mensrubbningar, till exempel rikliga blödningar, mellanblödningar, oregelbunden mens och korta menscykler

Besvär som påminner om urinvägsinfektion förekommer också.

Symtomen på endometrios kan variera

En del är symtomfria medan andra lever med ständiga smärtor. Det går även att ha någon eller några av dessa symtom, eller andra symtom som inte nämnts här. 

Misstänker du endometrios? Sök hjälp hos läkare

Det är inte ovanligt att sjukvården misstar smärtorna för ”vanlig” mensvärk och att man därför inte gör grundliga undersökningar. Vid misstanke om endometrios (eller om man har besvär av andra skäl) är det viktigt att söka hjälp. Ingen ska behöva ha svår mensvärk som gör att man missar skola och/eller jobb flera dagar i månaden! Det är viktigt att behandla smärtan också för att inte smärtan i sig ska ge än mer besvär på sikt.

Det kan räcka med en ultraljudsundersökning av en specialist för att ställa diagnos med efterföljande titthålsoperation eller magnetkameraundersökning som säkerställer diagnosen. Man kan även be att få remiss till endometriosspecialist om man inte får den hjälp man behöver.

Behandling av endometrios

Endometrios är en kronisk sjukdom. Det finns många olika sätt för att lindra besvären. Lättare fall av endometrios behandlas med p-piller, hormonspiral eller annan typ av hormonbehandling som tar bort mensen och därmed smärtan.

Det finns även olika smärtstillande mediciner att få. En del klarar sig med receptfria värktabletter som Ipren och Alvedon, medan andra har så svår smärta att det krävs receptbelagda morfinpreparat. Det finns också starkare antiinflammatoriska mediciner att få.

Om det inte räcker med medicinsk behandling kan det bli aktuellt med operation. Då tas endometrioshärdarna bort och man får sedan hormonell behandling för att hålla mensen borta. I riktigt svåra fall kan livmodern och äggstockar opereras bort.

Endometrios brukar försvinna efter klimakteriet men för en del kvarstår symtomen.

Remiss till smärtklinik

Om värktabletter inte ger tillräcklig smärtlindring kan man be om en remiss till en smärtklinik. Där finns specialutbildade läkare som bedömer vad som behöver göras. Här finns oftast även sjukgymnast och terapeuter, som tillsammans med smärtläkaren tar fram en vårdplan med behandlingar som kan hjälpa, till exempel sjukgymnastik, TENS och terapi.

Går det att bli gravid med endometrios?

Cirka 25–50 procent av alla ofrivilligt barnlösa har endometrios men 75 procent av alla med endometrios får de barn de vill ha även om det kan ta lite längre tid. Ibland kan det behövas hjälp med till exempel IVF, också kallat provrörsbefruktning, för att bli gravid.

Kan jag göra något själv för att må bättre?

Det finns många olika behandlingar som påstås påverka upplevelsen av endometrios, men det saknas stöd i forskning om att sådana metoder fungerar. Samma sak gäller att ändra sin kost, även om en del känner att det hjälper dem. Läs artikeln "Kan du äta bort din endometrios?" i tidningen Ottar

Några exempel är mjuk fysisk träning, massage, yoga och sjukgymnastiska övningar för att stärka magmusklerna. Andra testar zonterapi, meditation, avslappningsövningar och akupunktur mot ryggsmärtor.