Till sidans huvudinnehåll

Vad är trans?

Alla människor bestämmer själva över sin könsidentitet. Det kan vara till exempel man eller kille, tjej eller kvinna, ickebinär, transkille eller transtjej.

Om man inte vill bli kallad för han eller hon kan man säga hen eller den. Ingen annan kan bestämma att någon är trans eller inte är trans, det avgör var och en själv.

Trans har inget med sexuell läggning att göra. Den som är trans kan vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell eller asexuell eller något annat.

Vad är kön, könsidentitet och könsuttryck?

Biologiskt och juridiskt kön

Det första som händer när en människa föds är att vi försöker avgöra vilket biologiskt kön barnet har. När bebisen har snopp tolkar vi den som pojke. När bebisen har snippa säger vi att den är en flicka. Detta används sedan för att ge oss våra personnummer – då får vi ett juridiskt kön.

Kön är inte bara biologiska eller juridiska. Minst lika viktigt är könsidentitet och könsuttryck.

Könsidentitet och könsuttryck – upp till dig att avgöra

Könsidentitet beskriver hur du känner dig inuti: till exempel om du är kille, tjej eller något helt annat. Könsuttryck handlar om hur du visar det utåt. 

Könsdysfori – när könsidentiteten och kroppen skaver

Många transpersoner mår dåligt. Då kan man göra en utredning som avgör om man lider av könsdysfori eller om det dåliga mående beror på något annat.

Könsdysfori kan upplevas på olika sätt. Den kan vara kroppslig, en känsla av att kroppen inte känns rätt eller skaver eftersom den inte stämmer med ens könsidentitet. Men det kan också kännas psykiskt jobbigt att andra inte ser och behandlar en som den man är.

Du som lider av könsdysfori kan få könsbekräftande behandling

Du som har fått en könsdysforidiagnos har rätt att få vård, som kan göra att du mår bättre. Det finns många olika sätt att behandla könsdysfori. Det går till exempel att ändra på kroppen så att den stämmer bättre överens med könsidentiteten. Sådana behandlingar kan vara till exempel:

  • Hormoner
  • Olika typer av kirurgi
  • Hårborttagning
  • Röst- och kommunikationsträning

Det heter könsbekräftande vård – inte "att byta kön"

Vissa använder ord som ”könskorrigering” eller ”att byta kön” om könsbekräftade behandling, men det är äldre begrepp som många tycker är missvisande.

En könsbekräftande behandling handlar inte om att byta kön eller könsidentitet. Istället innebär det att kroppen och det juridiska könet ska stämma överens med det man känner sig som, inuti. 

Vissa vill ändra juridiskt kön

Vissa som får könsbekräftande vård väljer också att ändra sitt juridiska kön. Det gör du genom att skicka en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd. Vanligtvis tar det ett par år innan processen är färdig.
Du måste inte genomgå någon operation för att få ändra juridiskt kön, men för att få göra vissa typer av underlivsoperationer måste du först ha ändrat juridiskt kön.

RFSU och flera andra organisationer arbetar för att helt skilja den medicinska och juridiska processen åt. Regeringen har sagt att de ska ändra lagen och just nu är ett lagförslag om att tillåta ändring av juridiskt kön utan ute på remiss.

Om du vill läsa mer om hur det går till att ändra juridiskt kön finns det information på RFSL Ungdoms och RFSL:s sajt Transformering.se