Till sidans huvudinnehåll

Vad är trans?

Alla människor bestämmer själva över sin könsidentitet. Du kan vara till exempel man eller kille, tjej eller kvinna, ickebinär, transkille eller transtjej.

Vad betyder trans och ickebinär?

En transperson är en person som på något sätt bryter mot normer kring kön och som ser sig själv som trans. Det kan handla om att man inte känner sig som det kön man tilldelades vid födseln eller att man väljer att klä sig på ett sätt som bryter mot samhället förväntningar. Trans är inte en sexualitet.

En ickebinär person är någon som varken identifierar sig som man eller kvinna, utan något annat. Man kan känna att man är mitt emellan eller inget kön alls – det går att vara ickebinär på många olika sätt. Ickebinär kan också vara en könsidentitet i sig. Ickebinära kan ingå i begreppet trans men alla ickebinära ser sig inte som transpersoner. I denna text räknar vi in ickebinära i transbegreppet.

Våga fråga vad personen vill bli kallad: hen, den, hon eller han?

Kom ihåg att en persons identitet alltid är unik. Transpersoner kan ha helt olika upplevelser och identiteter. Om du undrar du hur du kan stötta en person i din närhet är ett bra första steg att fråga just den personen vad du kan göra. Du kan också fråga vad personen föredrar att bli kallad: han, hon, hen eller den?

Vad är kön, könsidentitet och könsuttryck?

För att enklare förstå vad kön är kan man dela upp det i ett antal olika delar.

Biologiskt och juridiskt kön

Det första som händer när en människa föds är att vi försöker avgöra vilket biologiskt kön barnet har. När bebisen har snopp brukar vi tolka den som pojke. När bebisen har snippa säger vi att den är en flicka. Detta används sedan för att ge oss våra personnummer – då får vi ett juridiskt kön.

Det juridiska och biologiska könet utgår alltså ifrån andras tolkningar av en person, en tolkning som baseras på personens kropp och könsorgan. Men kön är inte bara biologiska eller juridiska. Minst lika viktigt är könsidentitet och könsuttryck.

Könsidentitet och könsuttryck – upp till dig att avgöra

Könsidentitet beskriver hur du känner dig inuti: till exempel om du är kille, tjej, båda, inget av det eller något helt annat. Alla har en könsidentitet, även personer som inte är trans. För de flesta stämmer könsidentiteten med det juridiska könet man har fått vid födseln.

Könsuttryck handlar om hur du uttrycker ditt kön. Alla människor har ett könsuttryck. Ditt könsuttryck ska utgå ifrån vad som känns bäst för dig. Det spelar alltså ingen roll vad du är född som eller vad du identifierar dig som.

I samhället finns det ibland starka förväntningar på att vi ska klä oss på ett visst sätt och agera i enlighet med det kön andra uppfattar en som. Många män har manligt kodade kläder, frisyrer, röstlägen och använder ord som anses vara manliga. På samma sätt finns det normer om hur kvinnor ska se ut, klä sig och tala på. Ickebinära förväntas ofta klä sig neutralt, queert eller bland olika könsuttryck. Ditt könsuttryck och din identitet är dock två olika saker och du bestämmer själv hur du vill klä dig och uppträda socialt.

Könsdysfori – när könsidentiteten och kroppen skaver

Många transpersoner mår dåligt. Då kan man göra en utredning som avgör om man lider av könsdysfori eller om det dåliga mående beror på något annat. Alla transpersoner har inte könsdysfori och/eller behov av vård.

Könsdysfori kan upplevas på olika sätt. Den kan vara kroppslig, en känsla av att kroppen inte känns rätt eller skaver eftersom den inte stämmer med ens könsidentitet. Den kan också vara social, eftersom det kännas psykiskt jobbigt att andra inte ser och behandlar en som den man är. För vissa kan det också vara svårt att hitta sig själva i de ord, upplevelser och förväntningar på kön som finns i samhället.

Det är viktigt att komma ihåg att våra kroppar, utseenden och identiteter förändras över tid. Du kan alltid ändra dig eller omvärdera dina upplevelser längre fram.

Du som lider av könsdysfori kan få könsbekräftande behandling

Du som har fått en könsdysforidiagnos har rätt att få vård, som kan göra att du mår bättre. Det finns många olika sätt att behandla könsdysfori. Det går till exempel att ändra på kroppen så att den stämmer bättre överens med könsidentiteten. Sådana behandlingar kan vara till exempel:

  • Hormoner
  • Olika typer av kirurgi
  • Hårborttagning
  • Röst- och kommunikationsträning

Det heter könsbekräftande vård – inte "att byta kön"

Vissa använder ord som ”könskorrigering” eller ”att byta kön” om könsbekräftade behandling, men det är äldre begrepp som många tycker är missvisande.

En könsbekräftande behandling handlar inte om att byta kön eller könsidentitet. Istället innebär det att kroppen och det juridiska könet ska stämma överens med det man känner sig som, inuti. 

Vissa vill ändra juridiskt kön

Vissa transpersoner vill också ändra sitt juridiska kön. Idag kan du bara göra det om du har genomgått en utredning för könsdysfori. När din utredning är klar och du har en könsdysforidiagnos kan du skicka en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd.

Du måste inte genomgå någon operation för att få ändra juridiskt kön, men för att få göra vissa typer av underlivsoperationer måste du först ha ändrat juridiskt kön.

RFSU och flera andra organisationer arbetar för att helt skilja den medicinska och juridiska processen åt. Denna förra regeringen sa att att de ska ändra lagen. Just nu väntar vi på att lagförslag om att tillåta ändring av juridiskt kön.

Om du vill läsa mer om hur det går till att ändra juridiskt kön finns det information på RFSL Ungdoms och RFSL:s sajt Transformering.se