Till sidans huvudinnehåll

Svartsjuka

Svartsjuka är en oro för rivalitet som kan vara jobbig att handskas med, både för den som är svartsjuk och för folk runt omkring. Men vad kan man göra åt sin svartsjuka?

Vad är svartsjuka?

En känsla av att ens partner är intresserad av andra eller värderar andra relationer mer än den man har tillsammans. Man kan vara svartsjuk i olika omfattning. För en del dyker känslan upp någon gång ibland, för andra tar de en stor plats i ens liv och relation.

Varför blir man svartsjuk?

Svartsjuka kan väckas av en rad olika händelser och situationer där man saknar förtroende för sin partner, upplever en konkurrens eller känslan av att bli bortvald. Svartsjuka bottnar ofta i en personlig osäkerhet och en dålig självkänsla. Svartsjukan kan ibland vara svårt att övervinna och ta kontroll över med förnuft och rationella tankar.

Vad kan man göra åt svartsjukan?

Svartsjuka kan ställa till med problem i en relation både för den som är svartsjuk och för dennes partner. Det är då bra att ta itu med detta innan det påverkar individerna och förhållande negativt. För en del personer kan det räcka med att fundera över detta på egen hand och prata med sin partner. Men om problemet består kan det vara bra att prata med en kurator eller terapeut om saken.

Konsekvenser av svartsjuka

En konsekvens av svartsjuka är försök till kontroll och dominans över sin partner. För att kunna forma en relation där svartsjukan får ett mindre utrymme är det viktigt att skapa förutsättningar för ett ömsesidigt förtroende och en ömsesidig respekt, vilket inte byggs genom en inskränkt rörelsefrihet. Svartsjuka kan i vissa fall gå så långt att det kan leda till psykiskt och fysiskt misshandel. Då behöver man omedelbart söka hjälp för att avbryta det destruktiva handlandet eller få stöd i att avsluta relationen.