Till sidans huvudinnehåll

Flersamma relationer

Är tvåsamhetsnormen något för alla? Knappast.

Relationer kan se ut på många olika sätt beroende på vad de inblandade kommit överens om. Många trivs med och vill leva i en tvåsam monogam relation och lockas inte alls av tanken på fler inblandade. Vissa vill ha flera parallella sexuella relationer som är oberoende av varandra. Andra väljer relationer som inkluderar både kärlek och sex till några personer. 

Problemet är att parrelationer ofta anses vara det normala och det som alla antas sträva efter. Många bilder av hur relationer ser ut bygger på bilden av att "alla" är tvåsamma och att "alla" lever i par, gärna med en partner som är ungefär som en själv när det gäller bakgrund, etnicitet, funktionsförutsättningar med mera.

Sexuell trohet och monogami har länge varit relationsidealet, men vi vet att i praktiken ser det inte riktigt ut så.

Det finns undersökningar som visar att mellan en fjärdedel och hälften av svenskarna någon gång varit otrogna. En undersökning är RFSU:s Kådiskollen från 2016 (pdf). Trots det håller vi hårt i tvåsamhetsnormen. Möjligen är det dags att tänka om. Tvåsamhetsnormen är kanske inte för alla? Vill du hellre leva i en parrelation utan ett förutbestämt manus eller outtalade förväntningar? Du kan själv bestämma hur du vill att just din parrelation ska se ut (och komma överens om det tillsammans med din partner.)

Delad kärlek = mer kärlek?

Hur många personer ingår i en relation? Hur många relationer kan en person ha? Du kanske har förmågan att bli kär i eller tänd på flera personer samtidigt? Kanske vill du då också inleda relationer med dem? Om känslan är besvarad av föremålen för dina känslor, grattis! Du får faktiskt välja själv.

Flersamma relationer, eller polyrelationer, kan ha en mängd olika former. Det viktigaste är att du gör det som känns rätt och bra för dig och din/a partner/s.

För dig som är intresserad av poly finns flera föreningar och nätverk som du kan hitta på internet. 

Poly – så funkar det

Kärleken och sexualiteten är variationsrik och många människor väljer att leva i andra typer av förhållanden än den typiska kärnfamiljen (mamma-pappa-barn). Ett exempel på detta är polyrelationer, eller kort och gott ”poly”.

Polyrelationer är sexuella och/eller romantiska relationer som på ett eller annat sätt inkluderar mer än två personer. Det kan exempelvis vara tre personer som alla är tillsammans med varandra. Det kan också vara grupper av personer som knyts samman av relationer, utan att alla har relationer med varandra.

Ordet "poly" är hämtat från grekiskan och betyder "fler". Poly används som ett slags samlingsnamn för en mängd olika relationsformer och människor som på olika sätt bryter mot tvåsamhetsnormen. Det kan alltså både vara en identitet och en typ av relation.

Vem, vilka eller vad som är poly beror på vem du frågar. Precis som med sexuell läggning eller andra "etiketter" är det upp till den enskilda individen att definiera sig, och sina relationer.

Linda berättar: "Jag var på en föreläsning om polyrelationer och kände hur allting föll på plats, det finns fler som har känt likadant, det är möjligt att älska flera, jag måste inte välja, jag är inte fel och dålig. Det var en sådan lättnad! Idag är jag mindre beroende av att definiera relationer. Jag försöker ställa motfrågor till dem som har en massa åsikter om hur jag lever, hur kan mer kärlek vara dåligt?"

Vanliga begrepp och uttryck 

Kring polyrelationer förekommer vissa begrepp. Det är svårt att dra tydliga gränser mellan olika företeelser. Det som är poly för någon behöver absolut inte vara det för någon annan.

Polyamorös

Att vara polyamorös innebär att ha förmågan att känna romantisk kärlek till mer än en person åt gången. För att vara polyamorös krävs inte att man praktiserar det.

Polyrelation

En polyrelation är en kärleks- och/eller sexuell relation med fler än två inblandade. Rent praktiskt kan detta se ut på mängder av olika sätt. Det kan till exempel vara ett par som samtidigt har kärleksrelationer med andra människor, eller tre personer som lever tillsammans.

Polygami

Polygam används ibland i dagligt tal även som synonym för polyamorös eller poly men betyder egentligen månggifte, det vill säga att fler än två människor gifter sig med varandra. Polygami saknar lagligt stöd i stora delen av världen, däribland Sverige, och är relativt sällsynt. Månggifte är vanligast förekommande i Västafrika och är då oftast baserat på ekonomiska och sociala skäl snarare än kärlek och sexualitet.

Öppna relationer

En öppen relation är ett par, eller annan konstellation, som tillåter sexuella förbindelser med andra utanför kärnrelationen. Syftet med att ha ett öppet förhållande kan variera, alltifrån en önskan om att ha större sexuell frihet till ett sätt att skydda en relation från den påfrestning som det upplevs innebära att behöva säga nej till frestelser.

Primära/sekundära relationer

En del polypersoner betraktar alla sina relationer som lika viktiga. Andra har "primära" och "sekundära" partners. Det tydligaste exemplet är öppna relationer, där det finns en kärleksrelation och övriga relationer har statusen av tillfälliga och begränsade till det sexuella. Andra primära relationer är då parterna delar vardag, till exempel bor tillsammans.

Relationsanarki

Relationsanarkin har sin bas i queer-rörelsen. Här vill man undvika att definiera och ställa upp ramar och förväntningar på relationer. Gränsen mellan en vänskapsrelation och en kärleksrelation ses som en social konstruktion som bör motarbetas. Reglerna för relationerna bör vara så få som möjligt.

Livet i flersamhet

Polyrelationen i sig bryter mot många heteronormativa relationsregler och därför är det vanligt att man tillsammans kommer överens om vilka regler man vill ha. De kan kallas överenskommelser eller kontrakt och de kan gälla vilka krav man ställer på information, eller om någon av relationerna är "primär", till exempel.

Eftersom samhället är organiserat utifrån normen att människor ska leva i parförhållanden upplever många polypersoner att deras sätt att leva möts av fördomar och misstänksamhet. För att minska och motverka fördomar behövs upplysning och synliggörande. Samhället måste uppmärksamma och erkänna även de typer av kärleksrelationer som inte uppfyller den heterosexuella tvåsamhetsnormen.

Checklistan för flersamma relationer

Är du beredd på flersamma relationer? Här är checklista för dig som inte är helt säker.

1. Fråga dig själv – hur tänker du kring monogami?

Om du levt i monogama relationer tidigare – har det känts bra? Vilken betydelse har sex för dig i en relation? Är det möjligt för dig att särskilja sex och kärlek? Har du någonsin haft en KK (knullkompis)? I så fall, hur kändes det?

2. Har du en kärleksrelation med någon nu?

Hur mår ni er relation? Vilka är de vanligaste konflikterna ni har? Är det bådas önskemål att förändra förutsättningarna för er relation?

3. Hur känns det att din partner har sex med någon annan?

Föreställ dig att din partner har en kärleksrelation med någon annan. 
Var ärlig mot dig själv: Hur känns det? Vilka känslor kommer upp? Vad är det värsta eller det bästa som kan hända? Vad är inte okej?

4. Hur kan du hantera dina känslor?

Är du en svartsjuk person? Har du förmågan att sätta gränser och kommunicera dem till andra? När något oroar dig, brukar du prata om det eller håller du det för dig själv? Har du förmågan att prata öppet och ärligt om olika frågeställningar? När konflikter uppkommer – vad handlar de oftast om?

5. Hur tillgänglig är du?

Har du tid att odla mer än en kärleksrelation? Har du tid och energi att hantera flera personers behov av kärlek och närhet? Har du självinsikt och förmåga till kommunikation för att vara i en öppen relation?

Källa: Boken “Opening up: a guide to creating and sustaining open relationships” av Tristan Taorminos.

Mer att läsa

RFSU har broschyrer för dig som är intresserad av poly. Du kan till exempel läsa Poly – så funkar det (pdf) och Frågor och svar om öppna relationer (pdf)