Till sidans huvudinnehåll

Rädsla för närhet

Det finns olika sorters närhet, känslomässig och fysisk. Om en person är rädd för närhet och vill förändra sitt sätt att tänka kring detta finns det sätt, som du bland annat kan läsa om här.

Rädd för känslomässig närhet

Att vara rädd för känslomässig närhet kan ta sig uttryck på olika sätt. Ofta innebär det att du inte låter andra komma dig nära, och du gör inte heller egna ansträngningar för att komma nära någon annan. Eller så är det istället så att du är en person som ställer upp för andra i vått och torrt men slår bakut då någon försöker lära känna dig bättre. Ibland kan detta påverka alla relationer, som familj, vänner och partners. Ibland kan det främst påverka ens relationer till kärlekspartners.

“Jag längtar mycket efter att vara i en kärleksrelation. Men jag får alltid katastroftankar kring att han ska försvinna på något sätt. Det gör att jag inte vågar chansa. ”
Sara 32 år

Det finns många anledningar till varför det kan bli så att du avvisar närhet till en annan människa. Ofta hänger det ihop med dina anknytningsmönster, alltså hur du från barndomen lärt dig att relationer till andra funkar. Tyckte du som liten att andra människor var att lita på eller var de vuxna oberäkneliga? Är du van vid att viktiga personer lämnar dig eller är du säker på att andra stannar kvar även då relationen för tillfället kanske inte är på topp? Alla sådana bilder av hur relationer fungerar påverkar till en mycket.

Det finns mycket som rör dina anknytningsmönster som du kan påverka själv på egen hand, men för det krävs en relativt stor insikt i hur du själv fungerar. Dessutom kan det uppstå nya mönster när du är vuxen ålder. Kanske har du blivit rejält bränd i någon relation och efter det blivit oerhört rädd för att låta någon komma nära igen?

“Jag håller andra på avstånd. Det är svårt att veta vem man kan lita på. Jag måste bli överbevisad om motsatsen men hur det ska gå till när jag inte ger någon chansen vet jag inte…”
Kalle 23 år

Avvisanden, att inte låta någon komma nära, kan vara ett sätt för en del personer att skydda sig själv från fler besvikelser. Det du måste ta ställning till är om du vill leva så och inte ha nära relationer med andra människor. Vad skulle det kosta dig att våga ge dig in i en nära relation och vad skulle det kosta att vara utan denna nära relation? Har du ett mönster kring relationer som påverkar dig negativt och om det inte räcker med att fundera kring det själv, är det viktigt att du söker hjälp.

Rädd för fysisk närhet

Att vara rädd för fysisk, kroppslig, närhet är en annan aspekt av att inte låta någon komma nära. Detta kan också se ut på många olika sätt; till exempel att du undviker all fysisk kontakt, tycker det är obehagligt med sexuellt laddad beröring och/eller att du är rädd för att ha sex med någon annan.

Det finns givetvis många olika orsaker till varför en person kan känna rädsla för fysisk närhet. För en del personer kan det helt enkelt ingå i ett sätt att fungera som har med personligheten att göra. Fysisk beröring är inget du är sugen på och inget du saknar. För andra kan en traumatisk upplevelse ligga bakom rädslan för närhet. Om så är fallet finns det bra hjälp att få. Har du åldern inne kan du gå till ungdomsmottagningen och prata med någon där. Är du äldre kan du till exempel vända dig till vuxenpsykiatrin eller en mottagning för sex och samlevnad (Sesam) på sjukhus.