Material för pedagoger

Här har vi kategoriserat vårt material så att ni lättare kan hitta det ni letar efter. Klicka på relevant kategori för att lättare hitta det ni söker efter.

Snabbnavigering:

 

 

Sexuella gränser och samspel

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan
Metodmaterial för att jobba pratiskt med sexuella trakasserier i klassrumet. Passar alla årskuser. /  Via materialbutiken

Vill du? (Film)
En filmserie med tillhörande lärarhandledningsmaterial om ömsesidighet, samtycke, kommunikation och sexuella gränser. Passar från årskurs 7 till gymnasiet och för alla typer av grupper med ungdomar (några filmer finns även med engelsk text).

Säkrare sex 

Kondomboken 2.0
En lärarhandledning med elevmaterial som ger förslag på hur man kan undervisa om kondomer och kondomanvändning på grundskolan och gymnasiet. 

Hiv i skolan – några lektionsförslag
Här är ett konkret lektionsunderlag att använda i undervisningen. Passar för årskurs 7–9 och gymnasiet.

Hiv i undervisningen – några förslag
Några förslag på hur du kan lägga upp undervisningen om hiv. Går att anpassa efter årskurs.

Hiv på en halvtimme
En PowerPoint-föreläsning som ger grundläggande kunskap om hiv. Tanken är att det ska vara kort och därför möjligt för skolor att lägga in det i schemat. PDF eller powerpoint.

Hbtq+

Jag visste när jag var tio
En handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar i skolan om hur man kan stödja homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan.

Kropp och kön

Sex på kartan
Film med lärarhandledning om kropp, sexualitet, ömsesidighet och säkrare sex. Passar främst för högstadiet men kan även användas på gymnasiet. 
För syntolkad version / Via materialbutiken

Sex på tre minuter
För den som är nyfiken på, och vill lära sig mer om, kropp och sex.  

Sex – på ditt sätt
Ett häfte om sexualitet och relationer som riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet. (Cirka 40 sidor.)

UPOS
Upplysningfilmer på olika språk

Allmänt om sexualundervisning

Metoder i sexualundervisningen
Ett metodmaterial och en handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar med sexualundervisning, oavsett nivå. 

När ska vi snacka sex och relationer
Metodmaterial för att möjliggöra samtal om kropp, pubertet, sex, ömsesidighet och relationer utifrån ett lustfyllt och normkritiskt perspektiv. Riktar sig till ledare och unga inom fritidsverksamheter eller andra arenor där unga möts.

Okej? (Film på teckenspråk)
Filmserie om sex, relationer, ömsesidighet, normer med mera på teckenspråk. Alla filmerna är textade, så de går att visa även i icke-teckenspråkiga grupper. Målgruppen är högstadiet och gymnasiet, men i lärarmaterialet, som finns att ladda ner som pdf:er finns också förslag på hur filmerna kan användas i grupper på mellanstadiet.

Samhällskroppen - om samhälle, kön och sexualitet
Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasiet.

Samtala om pornografi i skolan
Handledning i hur man kan samtala med eleverna om porr. Innehåller även bakgrundstexter. Passar för högstadiet och gymnasiet.

Sex i skolan
Konkreta tips på hur skolor kan organisera sexualundervisningen. Allt från hur man kan arbeta utifrån de olika ämnesplanerna till hur man kan organisera det praktiskt på skolan. Riktar sig till rektorer, lärare och annan skolpersonal i grundskolan och gymnasiet.

Sexualundervisning på lättare svenska
Smiley faceMetodbok och lektionsunderlag med övningar, tips och vägledning för sexualundervisning på lättare svenska. Passar för högstadiet, gymnasiet och SFI.

 

Skapa bra-känsla
Metodmaterial för att underlätta för högstadielärare att hålla i ämnesintegrerad sexualundervisning med animerad film som verktyg.