Till sidans huvudinnehåll

Fakta om abort: Vad är nytt för dig?

Om metoden

Detta är en metod som ger ny kunskap om abort och hjälper till att slå hål på myter. Genom att låta eleverna diskutera fakta om abort och ställa frågan “Vad av detta var nytt för dig?” kan du förmedla både kunskap och ge eleverna möjlighet att reflektera.

Så här gör du

Förberedelser

Ta fram och sammanställ fakta/statistik om abort, eller använd exemplen längre ner.

I klassrummet

Berätta att eleverna kommer att få information om abort från flera olika perspektiv. Betona att det inte är ett kunskapstest.

Dela in eleverna i smågrupper och låt dem titta på ett eller flera påståenden ur listan nedan.

Låt eleverna svara på om det de läst var nytt för dem eller inte. Låt dem sedan diskutera vidare, gärna utifrån exemplen på följdfrågor. Om tid finns för längre diskussion kan de olika påståendena rotera mellan grupperna. Lyft avslutningsvis diskussionerna i helklass.

Fakta om abort

Aborträtten och aborter i Sverige

Den som är gravid har rätt att göra abort till och med graviditetsvecka 18 och de flesta aborter, 85 procent, utförs innan vecka 9. Om man har särskilda skäl, till exempel psykisk ohälsa eller om fostret är allvarligt skadat, går det att ansöka om att få göra en abort till graviditetsvecka 22. Abort är vanligast bland kvinnor i ålder 20-29 år och tonårsaborterna i Sverige minskar för varje år.

 • Kände du till detta? Vad av det här var nytt för dig?
 • Vad tror du är vanliga skäl till att vilja göra abort när man är ung?
 • Vad skulle du ge för råd till en kompis som blivit gravid och ville göra abort?
 • Om du hade en kompis vars partner hade blivit oönskad gravid, vad för råd skulle du ge?
 • Vart skulle du föreslå att din kompis vände sig för stöd?


Ungas kunskap om abort

Drygt hälften i åldrarna 13-15 år vet att det är den som är gravid som själv har rätt att besluta om abort. 4 av 5 i åldrarna 13-15 år tycker det är bra att gravida får göra abort enligt lagen i Sverige.

 • Kände du till detta? Vad av det här var nytt för dig?
 • De som svarat att de visste att den som är gravid bestämmer, var har de fått sin information tror ni?
 • Vad skulle kunna hända om andra fick bestämma, till exempel föräldrar eller vårdnadshavare?
 • Varför är det viktigt att veta hur lagen ser ut som ung?
 • Vad tror ni att unga tycker är viktigt med aborträtten?

Att prata om abort

De allra flesta som vill lära sig mer om abort skulle antingen söka information själva eller fråga en förälder. 7 av 10 unga i åldrarna 13-15 år tror att de skulle berätta för sina föräldrar att de behöver göra en abort.

 • Kände du till detta? Vad av det här var nytt för dig?
 • Var skulle du vända dig för mer info?
 • Finns det några sajter på nätet som du litar mer på än andra?
 • Hur kan man börja ett samtal om abort med till exempel en förälder?
 • Varför är det viktigt att ha stöd av någon vuxen i sin närhet?
 • Om man inte kan prata med en förälder, vem skulle man då kunna få stöd av?

Källor: Socialstyrelsen “Statistik om aborter 2020” samt Ungas kunskap och inställning till abort (Undersökning, RFSU 2020).