Till sidans huvudinnehåll

Kondomplan – att planera sitt kondomanvändande

Om metoden

Kondomplanen är en metod för att ge unga konkreta verktyg för att lyckas med kondomanvändandet i praktiken. Forskning visar att många unga vill använda kondom, men att det finns hinder som gör att det i stunden inte blir av. Med denna metod får eleverna reflektera över vad som kan komma i vägen för kondomanvändandet och vad de kan göra åt det.

Förberedelser

En oöppnad kondom till varje elev

Så här gör du

Metoden innehåller fyra olika steg + en överkurs. Gå igenom och diskutera varje punkt:

  1. Skaffa en kondom – hur får jag tag på den?
  2. Tillgänglighet – hur ska jag förvara den så att den finns där när jag behöver den?
  3. Kommunikation – hur visar jag att jag vill använda kondom?
  4. Praktisk kondomkunskap – hur sätter jag på en kondom
  5. Individuell kondomplan – att tänka igenom i förväg (överkurs)

1. Skaffa en kondom – hur får jag tag på den?

För att kunna föreslå kondom och använda den måste man först ha skaffat en. Fråga eleverna om de vet var de kan få tag på kondomer. Ungdomsmottagningar har ofta gratis kondomer. Passa på att berätta var närmsta ungdomsmottagning finns.

Eleverna vet ofta var de kan få tag på kondomer men tycker det är svårt att fråga eller köpa. Diskutera vad det är som kan vara jobbigt. Bekräfta att det kan kännas pinsamt att skaffa kondomer men att det är modigt att göra det.

2. Tillgänglighet – hur kan jag förvara kondomen så att den finns där när jag behöver den?

Att ha kondomen nära till hands ökar sannolikheten för att den verkligen används. Låt eleverna komma med förslag på var man kan förvara kondomer så att de verkligen finns på plats när det är dags att ha sex. Har man sex i sovrummet gör kondomen ingen nytta om den till exempel ligger kvar i väskan i hallen.

3. Kommunikation - hur visar jag att jag vill använda kondom?

Använd exemplet med Tim:

“Tim ville ha sex med en annan person och ville använda kondom. Trots det kom kondomen aldrig fram och de hade osäkert sex. När tror ni att Tim bestämde sig för att inte använda kondom?”

Detta är ett sätt att låta eleverna benämna kritiska lägen, då Tim lika gärna hade kunna bestämma sig för att använda kondom.

Låt gruppen diskutera fram hur Tim hade kunna föreslå kondom, låt dem komma på repliker som Tim hade kunnat använda.

Be eleverna komma med idéer på hur Tim skulle kunna prata om kondomer i mer vardagliga situationer, till exempel med kompisar. Förslagen kan få vara mer eller mindre realistiska, det viktiga är att visa på att det faktiskt går att prata om kondomer.

Ett sätt att minska motståndet att prata om kondom kan vara att berätta att en person som föreslår kondom ses som både modig och omtänksam, och den man har sex med blir glad över att själv slippa ta upp det. Att prata om kondom kan också bli ett sätt att börja prata om vilken typ av sex man vill ha.

4. Praktisk kondomkunskap

Dela ut så att alla får en varsin oöppnad kondom. 

Innan du öppnar förpackningen, visa var man ser utgångsdatumet och påminn om att kondomen ska kännas ”glidig”, annars finns det risk att kondomen torkat och kan gå sönder.

Visa hur kondomen ska sättas på. Använd till exempel en tränis (en träpenis), en banan eller liknande när du visar. Gå igenom de fem punkterna:

  1. Öppna förpackningen på rätt sätt
  2. Kontrollera att den är åt rätt håll
  3. Tryck ut luften ur behållaren
  4. Rulla på
  5. Justera så att hela kondomen är på.

Påpeka att det är viktigt att man håller i kondomen när man fått utlösning för att förhindra att den glider av.

Slå gärna en knut på kondomen för att visa hur man förhindrar att eventuell utlösning ska rinna ut.

Påminn om att inte spola ner kondomen i toaletten, av miljöskäl, men också för att kondomen kan flyta upp vid nästa spolning.

Uppmuntra till att öva hemma på att sätta på kondomen, då blir det mindre fumligt och känns mer självklart den dag det är skarpt läge.

5. Gör en kondomplan (överkurs)

Be eleverna skriva ner sin egen, individuella kondomplan, med de tankar och strategier de – utifrån den gemensamma diskussionen – nu har för att se till att kondomen alltid kommer på. Var tydlig med att det inte är någonting som kommer att samlas in eller läsas upp.