Till sidans huvudinnehåll

Sexlinjen – säkrare sex med och utan kondom

Om metoden

Sexlinjen är en metod som visar hur man kan ha säkert sex – eller säkrare sex som vi säger inom RFSU – med och utan kondom. Genom att ge unga kunskap om vilka sätt att ha sex på som innebär större och mindre risk för att överföra könssjukdomar så kan de välja säkrare sätt att ha sex på.

Övningen utgår från klamydia eftersom det är en vanlig könssjukdom som överförs lätt. Berätta att om man har säkrare sex på dessa sätt är det också ett skydd mot överföring av andra könssjukdomar som gonorré och hiv.

Förberedelser inför Sexlinjen

Innan du börjar behöver du

  • Skriva ut bilder på olika sexpraktiker (pdf nedan)
  • Dela in eleverna i par 

Så här gör du:

Ge varje elevpar en bild som föreställer en viss sexpraktik, till exempel en hand och en vulva. Berätta att bilderna visar två personer som har sex och att den ena kan ha klamydia.

Lägg tre lappar på golvet där det står ingen risk, liten risk respektive stor risk att få eller ge klamydia.

Låt deltagarna diskutera utifrån sin bild: Hur stor eller liten risk tror de att det är att få eller ge klamydia om man har sex på detta sätt?

Be elevparen att lägga bilden där de tror att den hör hemma.

Fråga hur deltagarna tänkte, fyll i med rätt svar och flytta bilderna om de lagts på fel plats.

Avrunda genom att prata om säkrare sex. Peka på alla sätt man kan ha sex på som innebär ingen eller liten risk för att klamydia överförs. Betona också vikten av att testa sig efter osäkert sex.