Till sidans huvudinnehåll
Ett par händer som använder en laptop

Prata om sex på distans – så gör du

Coronaviruset får inte stå i vägen för de viktiga samtalen om sex och relationer. Jonas Lemon på RFSU ger sina bästa tips för att lyckas med sexualundervisning på distans.

Eleverna behöver sin sexualundervisning

Coronaviruset har förändrat mycket i våra liv, men vissa saker är som de alltid har varit. Unga människor fortsätter att ha relationer, onanera och ha sex. De grubblar över sin könsidentitet och funderar på hur man kan visa vad man vill – och inte vill. Trots att gymnasieskolorna stängt och lektionerna blivit digitala kvarstår behovet av en allsidig sexualundervisning. Men var ska man egentligen börja?

Projektledaren Jonas Lemon på RFSU

Sätt ord på situationen vi lever i

Sexualupplysaren Jonas Lemon tipsar om att ta avstamp i coronasituationen vi befinner oss i.
– Låt de unga fundera vilka effekter coronaviruset får på vardagsliv och samhälle. Hur påverkas unga människors liv och relationer när man plötsligt inte kan träffas på tu man hand? Vilka regler kring umgänge kan det finnas i olika familjer?

Man kan också utgå från hur viruset slår mot sjukvården. Här finns en enorm potential för nya kunskaper.
– Hur tror eleverna att covid19 påverkar tillgången till säkra aborter och preventivmedel? Kan vi dra paralleller till tidigare pandemier, till exempel situationen kring hiv och aids under 1980- och 1990-talet? Kan vi säga något om den svenska smittskyddslagen och spridningen av könssjukdomar?

Viktigt att få reflektera och diskutera

Det viktigaste är att inte missa de reflekterande samtalen om sex, normer och relationer. I RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer finns många diskussionsämnen och värderingsövningar som lämpar sig särskilt bra i digital form – på teman som kondomplanering, aborträtt, sexuell kommunikation och hur man gör för att ha bra, ömsesidigt sex.

För vissa elever kan det vara en stor lättnad att ha sexualundervisning på distans. De som vanligtvis är tysta eller blyga kanske trivs extra bra när de kan diskutera i chattform eller redovisa uppgifter i skriftlig form.
– Passa på att använda nya metoder för diskussion. Visa filmer och låt eleverna diskutera i bikupor som ni sedan tar upp i helgrupp. Lärare brukar veta vad som funkar i just deras klasser, men nu kan man passa på att prova nya grepp, säger han.

Lyft fram det som bryter mot normerna

Några saker blir särskilt viktiga att tänka på när undervisningen sker på distans. I vanliga fall rekommenderar RFSU att samtalen om exempelvis hbtqi-frågor inkluderas som en naturlig och självklar del av sexualundervisningens alla samtal om relationer. Men när undervisningen blir digital kan det finnas anledning att betona och benämna frågorna lite extra.
– En farhåga vi har är att det är lättare att falla in i stereotypa tankemönster när man inte ser varandra i ögonen. Därför är det bra att som lärare gå in och påminna om det normbrytande perspektivet, säger Jonas Lemon.

Högt i tak är bra – men var uppmärksam!

En rädsla många lärare upplever är att samtalen ska spåra ur och skapa obekväm stämning. Jonas Lemon påminner om vikten av att ha högt i tak samtidigt som man är uppmärksam på atmosfären i klassrummet. En slarvigt formulerad kommentar från en elev har kanske inte alltid som syfte att kränka. Okunskap eller nervositet hos eleven kan göra att ord kommer ut fel.

– Sätt inte munkavle det första du gör, utan bemöt kommentaren med frågan ”hur tänker du nu?” och komplettera med fakta. Rena kränkningar och personangrepp måste lärare såklart hantera ögonblickligen. Alla elever ska känna sig trygga – även i ett digitalt klassrum, säger Jonas Lemon.

RFSU:s bästa tips för digital sexualundervisning

  1. Hitta fördelarna med distans. Passa på att prova nya metoder för din undervisning.
  2. Låt coronasituationen vara en ingång till samtal om sexuell hälsa. Låt eleverna prata om vilka effekter corona får på vardagsliv och samhälle. 
  3. Kom ihåg de normbrytande perspektiven! Var noga med att benämna det som bryter mot stereotypa normer. 
  4. Glöm inte samtalet! Både fakta och möjlighet till reflektion behöver finnas med i sexualundervisningen.