Till sidans huvudinnehåll

Sex – en sexualupplysande tidning för klienter inom Kriminalvården

Här kan du göra en beställningsförfrågan av tidningen Sex. Tidningen finns även som pdf för nedladdning längre ned på sidan.

Beställningsformulär för tidningen Sex

Varför en tidning?

  • Klienter som inte kan delta i våra samtal får ändå viss information.
  • Klienter får möjlighet att läsa på och tänka på våra frågor även då vi inte är på plats.
  • Frågor och ämnen som kan vara svåra att ta upp i helgrupper kan få plats, och klienten kan få svar på sådant den inte kan/vågar fråga om i grupp.
  • En möjlighet att kunna hänvisa vidare, att enkelt kunna tipsa om de instanser i samhället som kan ta emot dem för hjälp kring sin egen sexuella hälsa.
  • Ämnet sexualitet och relationer blir “synligt” på avdelningen även när vi inte är på plats, vilket stärker
    medvetandet om det vi arbetar med och gör klienterna med förberedda på våra samtal.
  • Trycksaken kan spridas även till de anstalter och häkten som inte har möjlighet att besöka.
  • Kan delas ut även inom Frivården.
  • Hjälp till fördjupning till det vi samtalar om, kunskapen kan stanna kvar efter våra besök.

Varför finns det två versioner av tidningen?

Tidningen finns i två versioner, en riktad till avdelningar för män och en för avdelningar riktad till kvinnor.

Versionerna är i stort sett identiska, men vissa artiklar är anpassade för att passa respektive målgrupp bättre. Till exempel har reportaget om hur en klinikbesök kan gå till olika fokus beroende på kön - och texterna om sexuellt våld har olika perspektiv. Tidningen riktad till kvinnor är märkt med en triangel på baksidan, i övrigt ser de identiska ut.

Tidningen sex för personal

Beskrivning om tidningen SEX till personal (pdf)

Läs och ladda ner tidningen som pdf

Tidningen sex för män
Tidningen sex för kvinnor