Till sidans huvudinnehåll
Tre elever sitter på varsin stol i ett klassrum. Framför dem står en person och pratar.

Sexualundervisning utan mål

Bara hälften av skolorna sätter upp mål för sexualundervisningen. Knappt en tredjedel har erbjudit lärarna fortbildning det senaste året. Rapporten "Sexualundervisning utan mål" visar att långt ifrån alla skolor arbetar systematiskt med sexualundervisningen.

Rapporten visar brister i skolornas kvalitetsarbete 

Under hösten 2020 och våren 2021 skickade RFSU en enkät till landets alla rektorer med frågor om hur de arbetar med sexualundervisningen. Vi ville följa upp Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan från 2018, som visade att undervisningens kvalitet varierar kraftigt mellan olika skolor.

Undersökningen Sexualundervisning utan mål visar att

Knappt hälften av skolorna har satt upp mål för undervisningen.

Drygt hälften av skolorna dokumenterar undervisningen.

Mindre än hälften av skolorna utvärderar de mål de satt upp.

Knappt en tredjedel av skolorna har erbjudit lärarna fortbildning det senaste året. Knappt en tredjedel av skolorna planerar att erbjuda fortbildning det kommande året.

Något mer än en tredjedel har följt upp vilken kompetens lärarna har.

Endast 9 procent av skolorna har inventerat alla lärares kompetens.

Ladda ner: Sexualundervisning utan mål – RFSU:s undersökning av kvalitetsarbetet i svenska skolor (pdf)