Till sidans huvudinnehåll

Sverigebarometer om sexualpolitik, vård och hälsa

Sverigebarometer, en rapport som RFSU gett ut sedan 2010, mäter hur bra varje län är på sexualpolitik, vård och hälsa. 2019 års barometer handlar om preventivmedel.

RFSU har sedan 2010 gett ut rapporten ”Sverigebarometern – Hur bra är din region på sexualpolitik, vård och hälsa?” Sverigebarometern har till syfte att kartlägga och jämföra Sveriges regioner på en rad sexualpolitiska vårdområden och visa på brister och behov i syfte att påverka utvecklingen mot en jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen. RFSU vill också synliggöra vikten av sexual- politiska beslut. Sex är folkhälsa, sex är välfärd och sex är politik.

Nedan kan du ta del av de Sverigebarometrar RFSU har publicerat: