Till sidans huvudinnehåll

Högerextrema krafter vill backa bandet

Krafter som vill inskränka rätten till sin kropp och sexualitet mobiliserar i Europa. Partier med en nationalistisk och högerextrem agenda arbetar aktivt mot aborträtt, hbtq-rättigheter, jämställdhet och rätt till sexualundervisning. De hoppas vinna mark i det kommande EU-valet. Men vi är också många som står upp för dessa rättigheter. I EU-valet kommer våra röster göra skillnad.

Konflikten mellan högerextrema och konservativa krafter och de som står upp för kvinnors rättigheter, aborträtten, rätt till sexualundervisning och hbtq-rättigheter blir allt skarpare. Extrema aktivister som tidigare bara visade sig på gatudemonstrationer och obskyra sidor på nätet agerar nu i mötesrum och beslutande församlingar. Vi ser det i EU-parlamentet.

Motståndet i Europa visar sig på flera sätt. I mars i år samlades politiker och religiösa ledare i italienska Verona för en kristen konservativ världskongress. Deras mål är tydligt; att inskränka aborträtten och backa tillbaka framsteg som tagits när det gäller jämställdhet och hbtq-rättigheter.

Fri rörlighet gäller inte alla

Den fria rörligheten som är grundläggande inom EU gäller inte alltid för hbtq-personer och deras familjer. Hatbrott och diskriminering mot hbtq-personer är ett problem i flera av EU:s medlemsländer. Arbetet med hbtq-personers rättigheter inom EU behöver förbättras och stramas upp, snarare än monteras ner.

Den 13 februari i år antog EU-parlamentet en resolution som erkänner bakslag för kvinnors rättigheter och som tydligt tog ställning för jämställdhet. Men 157 parlamentariker röstade nej. Flera medlemsstater har vägrat att ratificera Istanbulkonventionen, som är grundläggande för arbetet mot våld i nära relationer.

Organisationer som jobbar med demokrati- och rättighetsfrågor är allt oftare utsatta för hot. Ett exempel är RFSU:s internationella federation IPPF som upplever ett starkt motstånd och försök har gjorts för att utestänga organisationen från EU-parlamentet.

Till sist, EU är en världens största biståndsgivare. Här finns stora möjligheter att stå upp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och bidra till att världen blir mer jämställd. I dag möter dock arbetet med bistånd till SRHR på patrull världen över.

Sexualitet är en politisk fråga som handlar om våra liv, vår frihet, vår hälsa och våra grundläggande mänskliga rättigheter. Vi är många som står upp för dessa rättigheter, men det finns också ett motstånd som hoppas vinna mark i EU-parlamentet efter valet. Om vi inte tillsammans säger ifrån. Din röst gör skillnad.

Hans Linde
Förbundsordförande RFSU