Till sidans huvudinnehåll

2019 - året då sexualundervisning står på schemat

Under 2019 vill RFSU sätta sexualundervisningen i fokus. Och vi rivstartar den här satsningen med kampanjen Vecka Sex den 4-8 februari. Under veckan kommer vi att anordna seminarier i Malmö, Stockholm och Uppsala.

Syftet är att ge lärare kunskap och verktyg för att prata med unga om kroppen, sex och relationer. Här kan du läsa mer om kampanjen och seminarierna. Vi kommer också att ha extra många RFSU-informatörer ute på skolor runt om i landet under veckan.

Men RFSU vill förstås inte att sexualundervisningen bara ska ske under en specifik vecka utan hela året om. Därför kommer vi hålla utbildningar och konferenser för lärare och skolpersonal på flera ställen i landet under året. Exakt upplägg för detta är inte färdigt ännu, men lokalföreningarna i Stockholm och Malmö är involverade.

Vi har också startat upp facebookgruppen Sex på schemat där lärare kan dela med sig av sina egna tips, tankar och funderingar kring sexualundervisningen. I nuläget är det närmare 500 medlemmar i gruppen. Tipsa gärna om den till de du känner som kan ha nytta av den!

Utöver detta kommer vi att utveckla hemsidan ytterligare. Tanken är att det är till rfsu.se som lärare ska gå för att få stöd i sin sexualundervisning med hjälp av RFSU:s metoder, material och handledning. Under 2019 kommer vi inte att ta fram särskilt mycket nytt material utan istället paketera om och presentera allt det braiga vi redan har på ett mer lättillgängligt sätt.

Bakgrunden till satsningen är RFSU:s övertygelse om att en kunskapsbaserad och allsidig sexualupplysning främjar jämlikhet och jämställdhet. Vi vet att skolornas sexualundervisning är central när det gäller att främja sexuell hälsa och förebygga sexuellt våld, trakasserier och kränkningar. Idag är nivån på undervisningen ojämn och en bra sexualundervisning når alldeles för få elever i Sverige. Dessutom saknar lärarna kunskap och verktyg för att säkerställa att läroplanen följs.

RFSU vill se:

Att sexualundervisning införs som ett obligatoriskt ämne på alla lärarutbildningar samt att kompetensutveckling ges till dagens lärare.

Tydlig styrning från rektorer för att säkerställa att alla lärare känner till och förstår sitt uppdrag att ta upp frågor om normer, hbtq, könsroller, sexualitet, identitet och relationer som en del av värdegrundsarbetet.

Att eleverna involveras i skolans planering, genomförande och utvärdering av sexualundervisningen.