Bild från demonstration mot Irlands abortlagstiftning.

Aborträttsnätverket

Engagerad i abortfrågan?

Sen tre år finns det ett nationellt aborträttsnätverk i RFSU där en kan engagera sig i just aborträtten ur både ett nationellt och globalt perspektiv. Här kan du gå med om du är medlem i RFSU.

Vi diskuterar, utbyter kunskap, initierar och engagerar oss i aktiviteter. Vi har ordnat nationella kampanjer som "Virka för liv " för Musikhjälpen, diskussionsträffar där vi sett film med aborttema. Aborträttsnätverket tog initiativ till projektet "Abort 40", en kampanj som uppmärksammande att Sveriges aborträttslagstiftning fyllde 40 år. Samma år arrangerade nätverket även en aborträttsfestival.

Vill du träffa andra engagerade? Kanske vill du göra något för att uppmärsamma frågan lokalt? Kanske du vill vara med och påverka genom att motionera till RFSU:s kongress?

Vill du engagera dig specifikt för aborträtten, mejla abortratt@rfsu.se för att att höra mer om hur du engagerar dig eller bli medlem här.