Seniornätverket

Brinner du också för rätten till lust och njutning genom hela livet? Då är seniornätverket något för dig!

Då vi lever allt längre samtidigt som befolkningen ökar är idag är den äldre befolkningen en växande grupp i samhället. Idag är den mesta sexualupplysningen främst riktad mot den yngre generationen, men lust och njutning försvinner inte med åldern - den förändras och nya utmaningar och erfarenheter kan uppstå. Därför anser vi det viktigt att ta fram anpassat material så att just den äldre generationen kan inkluderas i RFSU:s viktiga informatörsverksamhet och arbete. 

I nätverket vill vi arbeta för att inkludera och synliggöra äldres lust och sexualitet så väl inom RFSU som i samhället i stort.

För mer information kring hur du kan engagera dig i seniornätverket är du välkommen att mejla Hanna på hanna.knutsson@rfsu.se

Välkommen!