Forskarnätverket

Är du intresserad av att ta del av, eller att själv dela, och diskutera forskning inom sexologi och sexualpolitik? Då är forskarnätverket något för dig!

RFSU:s forskarnätverk utgör ett forum för att ta del av forskning inom sexologi och sexualpolitik i syfte att minska avståndet mellan forskning och praktik, öka kunskap och skapa en nyanserad debatt. Nätverket erbjuder en möjlighet för intresserade att ta del av och samlas för att diskutera forskning inom aktuella frågor.

Nätverket har exempelvis bjudit in forskare inom området för att delge och diskutera sina resultat och arrangerat seminarieserier med olika teman.

För mer information kring hur du kan engagera dig i forskarnätverket är du välkommen att mejla Ulrika Dane på ulrika.dane@rfsu.se