Body rights 2030

Vill du utbilda andra kring hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hänger ihop med en hållbar, global utveckling? Då ska du ansöka till att bli ambassadör för RFSU:s nya projekt Body Rights 2030!

Vill du utbilda andra kring hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hänger ihop med en hållbar, global utveckling? Då ska du ansöka till att bli ambassadör för RFSU:s nya projekt Body Rights 2030!

Projektet syftar till att folkbilda kring hur SRHR hänger ihop en med hållbar global utveckling och med FN:s 17 mål i Agenda 2030. Projektet utgår från tre tematiska områden:

  • Sexualundervisning
  • Icke-diskriminering
  • Aborträtt

Dessa tre teman är för oss på RFSU avgörande för att vi ska kunna uppnå målen i Agendan till år 2030. Vi sammanfattar dessa tre teman till Body Rights - varav projektets namn: Body Rights 2030. Projektet sträcker sig över fyra år och är finansierat av Sida. Uppdraget som ambassadör sträcker sig årsvis, i denna ansökningsomgång till årskiftet 2019/2020. 

Ansök till att bli Body Rights-ambassadör senast den 7 april 2019

Mer information om uppdraget och ansökan 

Kontakt

Har du frågor om projektet eller ambassadörsuppdraget? Hör av dig till bodyrights2030@rfsu.se