Body Rights 2030

Hur kan sexualundervisning bekämpa fattigdom? Hur kan ökad tillgång till mensskydd göra att fler flickor får gå i skolan? Hur kan säkrare aborter rädda liv?

Boka en kostnadsfri utbildning om sexualundervisning, icke-diskriminering och aborträtt 

Sexualundervisning, icke-diskriminering och aborträtt är tre sätt att göra världen mer hållbar - och det borde fler få kunskap om!

I höst erbjuder RFSU kostnadsfria utbildningar om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hänger ihop en med hållbar, global utveckling och med FN:s mål i Agenda 2030. 

Vill du lära dig mer om detta? Boka en kurs för din förening, organisation, arbetsplats eller skola! Så bokar du en utbildning

Body Rights 2030 – folkbildning för en hållbar global utveckling

Världens länder har skrivit under FN:s 17 mål i Agenda 2030. Enligt den ska vi till år 2030

  • Avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Främja fred och rättvisa
  • Lösa klimatkrisen

Med projektet Body Righs 2030 vill RFSU öka kunskapen om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hänger ihop en med hållbar, global utveckling och med FN:s mål i Agenda 2030. RFSU har utbildat 20 Body Rights-ambassadörer som under hösten reser runt i Sverige för att sprida kunskap om sexualundervisning, icke-diskriminering och aborträtt. 

Projektet är finansierat av Sida.

Så bokar du en utbildning 

Vill du att vi ska besöka din organisation, skola eller arbetsplats? Våra utbildningar är cirka 60 minuter långa, men går att anpassa efter era önskemål och behov.

Skicka uppgifterna nedan med e-post till bodyrights2030@rfsu.se:

  • Kontaktuppgifter till dig som bokar utbildningen (namn, e-post och telefonnummer)
  • Antal personer samt information om gruppen som ska gå utbildningen
  • Önskemål om datum och tid (tidigast september)

Vi hör av oss i mitten av augusti med mer information.