Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till RFSU Malmö!

RFSU Malmö bildades 1934 och är en av RFSU:s äldsta lokalföreningar. Vi verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer, och har sedan start kämpat för allas rätt till friheten att vara, välja och njuta!

RFSU Malmö är en aktiv och ständigt växande medlemsorganisation som verkar i hela Skåne. Vi är en självklar organisation för dig som vill engagera dig kring sexualpolitiska frågor och tillsammans driver vi engagemang som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle.

RFSU Malmö arbetar professionellt, ideellt och kliniskt. Vi arbetar för att öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och erbjuder sexualterapeutisk behandling och samtalsstöd för dig som behöver.

RFSU Malmö ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor efter sina egna intressen.

Varmt välkomna att ta del av vår organisation!