Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till RFSU Malmö!

RFSU Malmö är en aktiv och ständigt växande medlemsorganisation som verkar i hela Skåne. Vi är en självklar organisation för dig som vill engagera dig kring sexualpolitiska frågor och tillsammans driver vi engagemang som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle.

RFSU Malmö arbetar professionellt, ideellt och kliniskt. Vi arbetar för att öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och erbjuder sexualterapeutisk behandling och samtalsstöd för dig som behöver.