Till sidans huvudinnehåll

RFSU Malmös årsmöte 2024

Årsmötet är RFSU Malmös högsta beslutande organ. Ta tillfället att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta året.

Alla möteshandlingar finnas att ladda ner (pdf) längst ner på denna sida.

Kära medlem, var med och påverka vår verksamhet!

Datum: 26/2 2024
Tid: kl 17.00
Plats: Panora Friisgatan 19 D i Malmö

Motioner

Formulera dina förslag i en motion till årsmötet. Motioner ska skickas till styrelsen senast den 6/2 2024 (20 dagar innan årsmötet). Här finns förslag på hur en motion kan se ut.

OBS! Deadline för nya motioner har nu passerats. 

Nomineringar

På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för RFSU Malmö samt valberedning och revisorer för nästkommande år.

Nominera gärna dig själv eller någon du känner genom att skicka en kort presentation av den du vill nominera, senast den 14/1 2024 till valberedningen via länken: https://forms.gle/132qbn97R3cHd7qu8

Anmälan

Glöm inte att bli medlem och anmäl dig gärna till årsmötet!
Anmälan till årsmötet: https://forms.gle/8MupTCzUsAnFmV217 
Bli medlem här

Dagordning för RFSU: Malmös årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Röstlängd
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 8. Styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Styrelsens förslag
 13. Val av
  1. ordförande
  2. övriga styrelseledamöter (minst två)
  3. revisor 
  4. valberedning (minst två)
 14.  Övriga frågor
 15.  Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Önskar Styrelsen RFSU Malmö

Årsmöteshandlningar:

Förslag - Arvodering av RFSU Malmös styrelse (pdf)

Proposition - Sekretessöverenskommelse för styrelsemedlemmar RFSU Malmö 2024 (pdf)

Proposition - Verksamhetsplan RFSU Malmö 2024 (pdf)

Valberedningens berättelse och förslag till  RFSU Malmös årsmöte 2024 (pdf)

Verksamhetsberättelse RFSU Malmö 2023 (pdf)

Årsbokslut RFSU Malmö 2023 (pdf)

Årsbudget RFSU Malmö 2024 (pdf)

Revisionsberättelse RFSU Malmö 2023 (pdf)


För övriga frågor: malmo(a)rfsu.se

Läs mer om RFSU Malmö

Sidan uppdaterades senast 21 februari 2024