Till sidans huvudinnehåll

Om RFSU Malmö

Här kan du fördjupa dig i hur RFSU Malmö är uppbyggt som organisation.

RFSU Malmö ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor efter sina egna intressen.

RFSU Malmö bildades 1934 och är en av RFSU:s äldsta lokalföreningar. Vi verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer, och har sedan start kämpat för allas rätt till friheten att vara, välja och njuta.

RFSU Malmö är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden medlemsförening och finns till för hela Skåne. Föreningen leds av en ideell styrelse som har arbetsgivaransvar för RFSU Malmös kontor samt organiserar ideellt engagemang. Kontoret driver flera verksamhetsgrenar och projekt. RFSU Malmö driver även Sexualterapeutiska mottagningen Skåne i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne och i partnerskap med Region Skåne.

RFSU Malmö - Så här är vi organiserade:

Årsmötet - föreningens högsta beslutande organ

RFSU är en medlemsorganisation. Det betyder att du som medlem har stora möjligheter att påverka oss som organisation. Föreningens verksamhet leds av den styrelse som väljs vid årsmötet. Alla medlemmar i RFSU Malmö har rösträtt på årsmötet och här har du möjlighet att göra din röst hörd. Förutom att påverka vem som sitter i styrelsen, kan du också lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag på t ex projektidéer, arbetssätt, riktning eller annat som du gärna ser att RFSU Malmö arbetar med. Styrelsen utser en styrgrupp som leder styrelsens arbete mellan styrelsemötena. Styrelsemöte hålls cirka tio gånger per år.

Läs mer om årsmötet här!

Styrelsen - vad innebär det att sitta med i RFSU Malmös styrelse?

  • Ordförande: som ordförande har en övergripande ansvar för att leda och organisera styrelsens arbete. Därutöver är ordförande företrädare för föreningen, och ser till att föreningens politik och riktningslinjer följs och uppdateras löpande.
  • Vice-ordförande: som vice-ordförande är ens primära uppgift att stödja ordförandens arbete och ersätta ordförande vid behov.
  • Styrelseledamot: i styrelsen finns ett jämt antal styrelseledamöter och minst 2 suppleanter. 

Hela styrelsen förvaltar tillsammans föreningens ekonomi, driver föreningens ideella verksamhet, ansvarar för intern och extern kommunikation, samt skapar och upprätthåller samarbeten med andra intresseorganisationer. Styrelsen har även arbetsgivaransvar gentemot medarbetarna på RFSU Malmös kontor.

Vill du komma i kontakt med styrelsen, kanske ta upp ett förslag eller ställa en fråga? Maila oss på malmo(a)rfsu.se.

Läs också: