Till sidans huvudinnehåll

Så här fungerar vår verksamhet

Här kan du fördjupa dig i hur RFSU Malmö är uppbyggt som organisation. Vi tror på transparens för att underlätta för att du som medlem ska kunna engagera och organisera dig med oss!

RFSU Malmö - Så här är vi organiserade:

RFSU Malmö är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden medlemsförening och finns till för hela Skåne. Föreningen leds av en ideell styrelse som har arbetsgivaransvar för RFSU Malmös kontor samt organiserar ideellt engagemang. Kontoret driver flera verksamhetsgrenar och projekt. RFSU Malmö driver även Sexualterapeutiska mottagningen Skåne i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne och i partnerskap med Region Skåne.

Årsmötet - föreningens högsta beslutande organ

RFSU är en medlemsorganisation. Det betyder att du som medlem har stora möjligheter att påverka oss som organisation. Föreningens verksamhet leds av den styrelse som väljs vid årsmötet. Alla medlemmar i RFSU Malmö har rösträtt på årsmötet och här har du möjlighet att göra din röst hörd. Förutom att påverka vem som sitter i styrelsen, kan du också lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag på t ex projektidéer, arbetssätt, riktning eller annat som du gärna ser att RFSU Malmö arbetar med. Styrelsen utser en styrgrupp som leder styrelsens arbete mellan styrelsemötena. Styrelsemöte hålls cirka tio gånger per år.

Styrelsen - vad innebär det att sitta med i RFSU Malmös styrelse?

  • Ordförande: som ordförande har en övergripande ansvar för att leda och organisera styrelsens arbete. Därutöver är ordförande företrädare för föreningen, och ser till att föreningens politik och riktningslinjer följs och uppdateras löpande.
  • Vice-ordförande: som vice-ordförande är ens primära uppgift att stödja ordförandens arbete och ersätta ordförande vid behov.
  • Styrelseledamot: i styrelsen finns ett jämt antal styrelseledamöter och minst 2 suppleanter. 

Hela styrelsen förvaltar tillsammans föreningens ekonomi, driver föreningens ideella verksamhet, ansvarar för intern och extern kommunikation, samt skapar och upprätthåller samarbeten med andra intresseorganisationer. Styrelsen har även arbetsgivaransvar gentemot medarbetarna på RFSU Malmös kontor.

"Att engagera mig i RFSU Malmös styrelse är nog det bästa jag gjort för mig själv någonsin! Förutom att lära mig massor om föreningspolitik och den demokratiska processen har det varit självutvecklande och framför allt roligt. En får frihet att leva ut sina idéer om t.ex. teman under aktiviteter, att fördjupa sig i sina hjärtefrågor, och göra sin röst hörd på olika plan. Dessutom har jag skaffat en massa underbara bekantskaper och sist men inte minst göttat mig i stora mängder fika och godis, något som är väldigt viktigt på möten såväl som vid aktiviteter i RFSU Malmö generellt 🙂”.
Maya, styrelseledamot sedan 2019

Vill du komma i kontakt med styrelsen, kanske ta upp ett förslag eller ställa en fråga? Maila oss på malmo@rfsu.se.

Läs också: