Till sidans huvudinnehåll

Motioner och motionssvar

Här finns alla motioner som inkommit till RFSU:s kongress 2023. Varje motion följs av ett svar från förbundsstyrelsen.

Så skrivs motionssvar

Efter tiden för motionsstoppet diskuterar förbundsstyrelsen de motioner som inkommit och hur förbundsstyrelsen ställer sig till dem. Därefter formuleras svar som syftar till att tydliggöra förbundsstyrelsens inställning till varje enskilt förslag. Motionssvaren ingår i kongresshandlingarna tillsammans med varje motion. De innehåller förbundsstyrelsens förslag om hur kongressen föreslås besluta i varje ärende, enligt följande alternativ:

Bifall = Ja, det är ett nytt förslag som förbundsstyrelsen anser ska genomföras inom organisationen.

Avslag = Nej, det anses vara en eller flera frågor som inte ska arbetas med eller som ska arbetas med på ett annat sätt än enligt motionens förslag. 

Besvarad = Det pågår redan ett arbete eller så finns redan en plan för att utföra det som lyfts i motionen. Här finns möjlighet att i motionssvaret sprida kunskap om vad som pågår inom området. 

Förslag till beslut kan variera. Till exempel kan vissa att-satser föreslås vara besvarade och andra att-satser bifallas eller avslås av kongressen. Allt beror på vilka förslag som förbundsstyrelsen håller med om och inte samt vad RFSU redan idag arbetar med. 

Alla motioner och motionssvar