Till sidans huvudinnehåll

Bikupor om relationer

Om metoden

Bikupor är en metod för gruppdiskussion som underlättar för att alla i en större grupp ska komma till tals.

Så här gör du

Be eleverna att bilda en grupp med dem de sitter närmast och ge varje grupp en fråga att diskutera. Grupper på två till sex personer brukar vara lagom.

Låt gruppen berätta för klassen vad de pratat om. 

Diskutera tillsammans i helklass.

Förslag på diskussionsfrågor

Kan man bestämma vem man blir kär i?

Kan man till exempel välja att bara bli kär i killar, bara i jämnåriga eller bara i personer med samma religion? Kan någon annan bestämma? Försöker andra bestämma?

Är det lätt att berätta för kompisar vem man är kär i?

Beror det på vem man är kär i (kön, religion, ålder, nationalitet etc)? Är det lätt att berätta att man är hetero-, bi- eller homosexuell?

Är det nervöst att presentera sin partner för sin familj?

Beror det på vem ens partner är (kön, religion, ålder, nationalitet etc)? Hur kan familjen reagera? Är det lätt att berätta att man är hetero-, bi- eller homosexuell?

Kan man vara kär i flera personer samtidigt?

Kan man vara ihop med flera samtidigt? Vad kan folk säga? Vad kan man ha för ”regler” i en kärleksrelation och hur bestämmer man det?

Att ha sex i och utanför en relation

Är det viktigt att vara ihop om man har sex? Är det viktigt att ha sex om man är ihop? Är det viktigt att vara kär när man har sex? Kan man vara kär utan att vilja ha sex?

Gillar människor sex hela livet?

Hur är det med barn, unga, äldre? Vad tänker ni att sex är för dem?

Är det viktigt hur man ser ut?

Varifrån kommer skönhetsidealen? Påverkas alla av dem? Är det vanligt att skämmas för sitt utseende?

Är det lätt eller svårt att prata om sex med den man är ihop med?

Vad blir bättre om man kommunicerar om sex? Kan man förstöra eller försämra något om man pratar om sex? Kan man prata på något sätt så att det blir mindre pinsamt? Hur kan man ta upp med sin partner att man vill prata om sex

Vad är otrohet?

Var går gränsen för att vara otrogen? Har alla samma bild av vad otrohet är och var gränsen går? Hur ska du och din partner veta var den andras gräns för otrohet går?

Hur vet man att man är i kär någon?

Hur känns det när man är intresserad av någon? Attraherad av någon? Kär i någon? Kåt på någon? Är det samma känsla eller olika?