Till sidans huvudinnehåll

HBTQ och skillnaden mellan sexualitet och könsidentitet

Om metoden

Detta är en metod för att förklara de olika bokstäverna i hbtq, samt att tydliggöra skillnaden mellan sexualitet och könsidentitet.

Så här gör du

Skriv upp bokstäverna HBTQ på tavlan. Fråga klassen om de hört förkortningen och om de vet vad den betyder. Om du behöver en ordlista kan du titta på RFSL:s begreppsordlista.

Dra nu ett streck mellan B och T, så att det ser ut så här: HB / TQ.

Lägg till ett ytterligare H i början. Fråga eleverna vad de tror att det första H:et står för. Det finns ett syfte med att poängtera att även heterosexualitet är en sexuell läggning.

Nu ser det ut så här: HHB / TQ.

Förklara skillnaden mellan det vänstra ledet och det högra, att begreppen till vänster avser sexuell läggning (vem man blir kär i eller tänder på), och att det högra handlar om könsidentitet (vem man är: man, kvinna eller något annat, till exempel ickebinär). 

Skriv upp begreppen cis och trans på tavlan. Dessa begrepp handlar om könsidentitet. Både cis och trans är latinska prefix och betyder “på samma sida som“, respektive på “andra sidan om”. En cisperson är en person där könsidentiteten sammanfaller med det kön man fick tilldelat vid födseln, medan en transperson är en person där de inte sammanfaller.

Förklara detta genom att rita upp följande tabell:

  Man Kvinna Annat
Biologiskt      
Juridiskt      
Könsidentitet      
Könsuttryck      


Sätt kryss i tabellen utifrån fallbeskrivningarna nedan:

Avsluta med att förklara att det inte finns någon koppling mellan sexualitet och könsidentitet. Dvs en transperson kan vara hetero-, bi- eller homosexuell, precis som en cisperson kan vara hetero-, bi- eller homosexuell.

Fallbeskrivning 1: Lo

Lo föds med snopp, i passet står det man, och han själv upplever sig som en kille. Lo uttrycker sin könsidentitet bland annat genom kläder, kroppsspråk och hållning.

Alla kryss sätts i spalten för man. Lo är cis.

Fallbeskrivning 2: Ilon

Ilon föds med snippa. I passet står det flicka eller kvinna. De två första kryssen sätts i spalten för kvinna. Men någon gång i tonåren inser Ilon att han egentligen är en kille. Sätt krysset för könsidentitet i spalten för man. Ilon uttrycker sin könsidentitet ungefär som Lo, bland annat genom kläder och kroppsspråk.

Sätt krysset för könsuttryck i spalten för man. Ilon är trans. Kanske väljer han senare att korrigera sitt juridiska kön så att det stämmer med den han är. Det juridiska könet ändras från kvinnligt till manligt och det står nu ”man” i passet. Sudda ut krysset och flytta det till vänster.

Fallbeskrivning 3: Sam

Sam föds med snopp, i passet står det man. Sam upplever sig varken som kvinna eller man. Sam vill helst inte definiera sig alls utifrån könskategorier. Sam gillar att ibland använda könsuttryck som kan läsas som kvinnliga och ibland sådana som kan läsas som manliga. Sam kallar sig för ickebinär.

Sätt kryssen för könsidentitet och könsuttryck i spalten för annat.