Till sidans huvudinnehåll

Budskap om sex

Om metoden

Denna metod ger eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring normer kopplade till sexualitet, kön och relationer. De får fundera över de budskap som till exempel familjen, kompisar och övriga samhället förmedlar, och hur det påverkar våra värderingar och hur vi lever våra liv.

Metoden är hämtad ur RFSU:s material Sexualundervisning på lättare svenska, men fungerar lika bra när eleverna pratar flytande svenska. 

Så här gör du

Dela in klassen i smågrupper där varje grupp representerar en viss del av samhället: familjen/släkten, kompisar, skolan, media, religion, pornografin, lagar.

Be varje grupp göra en tankekarta över budskap som man kan möta från den del av samhället som de representerar. Hur ska en familj se ut? Hur ska man ha kärleksrelationer? Hur ska man ha sex?. Ge ett par exempel: ”inte ha sex innan äktenskapet”, ”sex är underbart” eller ”använd kondom”. 

Låt grupperna presentera för klassen vad de kommer fram till och fortsätt sedan diskussionen i smågrupper eller i helklass.

Förslag på följdfrågor:

  • Vad tycker ni om dessa budskap?
  • Får män och kvinnor samma budskap?
  • Får en man som är kär i kvinnor andra budskap än en man som är kär i andra män?
  • Vad händer när någon bryter mot normen och hur kan man bli bemött av andra när man gör det?
  • Kan det finnas både positiva och negativa konsekvenser av budskapen?
  • Hur påverkar sådana här budskap ens möjligheter att leva som man själv vill och mår bra av?

Som avslutning: Låt grupperna utgå från de budskap de identifierat och göra om dem så att de blir mer inkluderande och stärkande för fler.