Till sidans huvudinnehåll

Så pratar du om porr: Plus och minus med pornografi

Om metoden

Denna metod är ett sätt att få igång ett nyanserat samtal om porr. Titta gärna på den första filmen Så pratar du om porr innan du fortsätter.

Syftet med den här metoden är att skapa utrymme för ämnets komplexitet och diskutera porrens positiva och negativa sidor. Målet är att eleverna ska få möjlighet att reflektera kring känslor, föreställningar och funderingar kring pornografi.

Så här gör du

Skriv ordet porr på tavlan och gör sedan en spalt med minustecken och en spalt med plustecken.

Be eleverna att lista saker som kan vara positivt respektive negativt med porr utifrån två fiktiva karaktärer: ”En person som tittar på porr, vad tycker den är bra med porr” respektive ”En person som inte tycker om att titta på porr – vad tycker den är dåligt med porr”. Detta för att lyfta frågan från elevernas egna åsikter och erfarenheter.

Diskutera de ord som kommer upp: Varför är detta något bra? Varför är detta något dåligt?

Om gruppen är ensidigt positiv eller negativ kan du ställa följdfrågor så att båda positiva och negativa aspekter av pornografi kommer upp. Om någons åsikter blir väldigt dominanta, be gruppen resonera som om de var någon som hade en annan åsikt.

Förslag på diskussionsfrågor:

  • Hur skildras sex i porr?
  • En person som gillar att se på porr, varför gör den det
  • Hur skildras manlig respektive kvinnlig sexualitet i porr?
  • På vilka sätt skildras njutning?
  • Hur skildras kvinnor i porr?
  • Hur skildras män i porr?
  • Är pornografi förnedrande? Om ja, i så fall för vem?
  • Kan man lära sig något av porr?
  • Vad ser ni som det största problemet med porr?
  • På vilka sätt skiljer sig porr som är gjord hemma från sådan som är producerad av ett filmbolag?