Till sidans huvudinnehåll

Färdighetsträning i sexuell kommunikation

Om metoden

Detta är en metod för att prata med eleverna om kroppslig och muntlig kommunikation under sex, varför det är viktigt och hur de kan gå tillväga.

Så här gör du 

Ställ frågan till klassen:

  • Varför är det viktigt att kommunicera med den man har sex med?

Prata om risken för sexuella övertramp, men håll fokus på det positiva och att allt sex blir bättre om man både lyssnar till den andre och är tydlig med vad man själv vill.

Låt eleverna skriva ner anonyma svar på frågorna:

  • Hur kan du ta reda på vad den andre vill?
  • Hur kan du visa vad du själv vill?

Läs upp och samtala kring svaren. 

Skicka med följande fyra tips till eleverna:

  1. Kombinera ord och handling. Man måste inte prata massor, det kan räcka med korta ord och att samtidigt visa med kroppen. Ett bra sätt är att formulera orden som en fråga, till exempel “Där?” “Såhär?”
  2. Lyssna och titta. Känn av hur den andre andas, låter och reagerar.
  3. Våga vara sårbar. Ibland kommer du att få ett nej till svar, och ibland kommer du att vara den som säger nej. Det är viktigt att lära sig hantera känslan av att bli avvisad, alla blir det någon gång då och då.
  4. Var både nyfiken och tydlig. Turas om att ta initiativ till olika saker under sexet. Ibland kan du sakta ner för att lyssna in vad den andre vill, och ibland kan du visa tydligt vad du själv vill.