Till sidans huvudinnehåll

Vill du? Att våga ingripa

Om metoden

Detta är en metod för att skapa ett samtal om hur man kan våga ingripa om man tror att någon blir, eller håller på att bli, utsatt för ett sexuellt övergrepp. Eleverna får möjlighet att diskutera vad man konkret kan göra, men också hur det kan kännas och varför det ibland upplevs som svårt att ingripa. 

Just do it! är en del av RFSU:s material Vill du?

Förberedelser

Förbered visning av filmen Just do it!. Du kan använda fönstret här ovanför eller ladda ner filmen från Vimeo.

Så här gör du

Visa filmen Just do it!

Diskutera frågorna nedan, antinge i helklass eller i mindre grupper:

  • Vad tänker och känner ni efter att ha sett filmen?
  • Vad är det som gör att Hassan (killen med ölflaskan) reagerar? Varför har han en ”dålig magkänsla”?
  • Varför är Alex (hans kompis) först osäker på om de ska ingripa?
  • Vad är det som får killarna att bestämma sig för att göra något?
  • Hur kan Hassan och Alex göra för att ingripa?

Ta samtalet vidare genom att prata om hur det kan kännas att ingripa. Varför är det svårt? Ställ frågorna:

  • Alex säger ”Det är Filip! Han som bakar muffins och skriver romantiska låtar”. Vad menar han med det? Vem och hur tänker vi att en förövare ska vara?
  • På vilket sätt kan det kännas jobbigt att säga ifrån om det är någon man känner som gör något som inte är okej?
  • Hur säker måste man vara för att ingripa? Hur tror ni att killarna kommer att känna sig efteråt om de ingriper eller inte ingriper?

Diskutera strategier för att våga ingripa. Om du vill fördjupa arbetet med strategier finns metoden Aktiv åskådare: att våga ingripa vid sexuella övergrepp för gymnasiet.