Till sidans huvudinnehåll

Granska planen – låt eleverna sätta sig in i skolans likabehandlingsplan

Om metoden

Att granska skolans likabehandlingsplan är ett sätt att ge eleverna förståelse för varför en likabehandlingsplan behövs, samt involvera dem i skolans arbete mot diskriminering och trakasserier. Det är också ett sätt att ge eleverna kunskap om samhällsstrukturer kopplat till saker som kön, etnicitet och funktionalitet.

Så här gör du

Ge eleverna information om de sju diskrimineringsgrunderna, till exempel från Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Dela in eleverna i grupper som tillsammans läser på om diskrimineringslagen och vad en likabehandlingsplan innebär. 

Låt eleverna granska skolans likabehandlingsplan. Vad är bra? Vad finns det för svagheter? Vad behöver läggas till eller tas bort? Be dem skriva en lista.

Låt grupperna presentera sina listor i helklass och diskutera de olika förslagen. Om elevernas idéer kommer att användas i skolans arbete med likabehandlingsplanen så är det viktigt att säga det innan.