Till sidans huvudinnehåll
Woman sitting on the edge of a bed holding a baby. The floor is flooded.

Så hänger klimatkrisen ihop med sexuella rättigheter

Klimatkrisen påverkar oss alla. RFSU:s vision är en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet. Men hur hänger det arbetet ihop med klimatkrisen?

RFSU och våra internationella samarbetspartners satsar just nu på att belysa denna viktiga koppling.

Hur påverkar klimatkrisen SRHR?

Ökande orättvisor

Klimatkrisen förvärrar orättvisor, där de som bidragit minst till klimatkrisen ofta drabbas hårdast. Det uppskattas att den rikaste 10 procenten i världen mellan 1990 och 2015 stod för mer än hälften av koldioxidutsläppen, medan den fattigaste halvan bidrog med sju procent.

Mer extremt väder försämrar tillgång till hälsovård

Klimatkrisen leder till mer extrema väderförhållanden, till exempel översvämningar och svår torka, som påverkar tillgången till sexuell och reproduktiv hälsoservice. Vid översvämningar förstörs kliniker och vägarna dit, och vattnet som används på klinikerna förorenas. Det förhindrar till exempel tillgången till mensskydd, preventivmedel och säkra förlossningar. Ökad mödradödlighet kan bli en konsekvens.

Mer sexuellt och könsbaserat våld när människor flyr 

Människor flyr när de inte kan leva i ett område som är utsatt för klimatkatastrofer. Vi vet att sexuellt och könsbaserat våld ökar under kriser och när människor är på flykt. Vi kan vänta oss att denna typ av våld ökar ännu mer i klimatkrisens spår.

Hbtqi-personer blir särskilt utsatta under klimatkatastrofer, då de redan från början ofta saknar tillgång till skydd och hälsovård.

Hur kan SRHR bidra till lösningar på klimatkrisen?

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, gör samhällen mer motståndskraftiga. Tillgång till preventivmedel, säker abort, sexualundervisning och skydd mot könsbaserat våld är helt centralt för att nå ökad jämställdhet. SRHR stärker individers möjligheter att bidra till åtgärder som gör människor och samhällen mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Därför måste SRHR var en central del av klimatlösningarna.

Vad är vägen framåt? RFSU menar att:

  • Lösningar på klimatkrisen behöver ta itu med de grundläggande orsakerna till dess uppkomst, till exempel snedfördelade resurser, utsläpp av växthusgaser och överkonsumtion. Det ligger ett särskilt ansvar på länder med höga utsläpp att minska dem.
  • Jämställdhet är avgörande för att människor ska kunna ta makt över sina kroppar, hälsa och liv, och för att kunna i delta i lösningar på klimatkrisen. Vi vet saker som tillgång till preventivmedel, sexualundervisning och skydd mot könsbaserat våld är helt centralt för att nå ökad jämställdhet. SRHR är en grundpelare som gör människor och samhällen mer rustade för konsekvenserna av klimatkrisen. Om vi vill nå motståndskraftiga samhällen måste SRHR prioriteras.
  • Personer som själva drabbas av klimatkrisen, inte minst redan diskriminerade grupper, behöver få delta i de klimatpolitiska processerna.
  • Det behövs mer forskning om hur SRHR bidrar till ökad motståndskraft och om hur klimatkrisen påverkar SRHR negativt.

Fördjupa dig i kopplingen SRHR och klimatkrisen

Inför FN-mötet Stockholm+50 sammanfattade vi vårt och våra partnersorganisationernas arbete om klimatkrisen och SRHR i ett positionspapper.

På svenska: RFSU om SRHR och klimatkrisen (pdf)

In English: RFSU's SRHR and the climate crisis brief (pdf)

Illustration/collage of a tree on a map
Design & illustration by Nahal Sheikh