Till sidans huvudinnehåll

Gifts bort för att rädda familjens ekonomi

”Mina föräldrar är fattiga. Om jag inte gifter mig får de ingen hemgift som kan hjälpa dom. Vad ska jag göra?”

I Ghana är 1 av 5 tjejer gifta innan de fyller 18 år. Med föräldrarnas godkännande tillåter lagen giftermål redan vid 16 års ålder.

RFSU:s partner Youth Harvest Foundation Ghana (YHFG) är starkt engagerade i kampen mot barn- och tvångsäktenskap. Organisationen arbetar i ett distrikt där nära hälften av alla tjejer ingår äktenskap före 18-års ålder.

John Kingsley Krugo är grundare av YHFG. Hans syster giftes bort som väldigt ung, vilket fick honom att själv börja arbeta mot barnäktenskap.

– En av de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap är okunskap hos både föräldrar och döttrar om sex och sexualitet. Flickornas enda värde är ofta deras sexuella och reproduktiva funktion. Många flickor som blir gravida mot sin vilja tvingas gifta sig för att rädda familjens heder eftersom sex innan äktenskapet är förbjudet, säger han.

RFSU stödjer YHFG för att förbättra sexualupplysningen för unga mellan 10-19 år. De utbildar lärare, påverkar lokala beslutsfattare och föräldrar.

Med hjälp av ett helt nyutvecklat undervisningsprogram lär sig ungdomarna hur de kan undvika oplanerade graviditeter och därmed tidiga äktenskap.

“Många flickor som blir gravida mot sin vilja tvingas gifta sig”
John Kingsley Krugo

I sitt arbete får John och hans kollegor många frågor från unga tjejer. "Mina föräldrar är fattiga. Om jag inte gifter mig får de ingen hemgift som kan hjälpa dom. Vad ska jag göra?" eller "Mina föräldrar kan inte ge mig ens det grundläggande som t.ex bindor. Jag följde med en pojke och han gav mig allt jag behövde. Därefter blev jag gravid. Vad skulle jag ha gjort annorlunda?" eller "Hur kan jag stå emot trycket från mina föräldrar att gifta mig?"

– Det finns aldrig något enkelt svar eftersom dessa frågor är kopplade till fattigdom som det ju inte är enkelt problem att lösa. Men vi använder ofta exempel om hur andra, som stannade kvar i skolan, fick bättre möjlighet att minska fattigdom för sina föräldrar senare i livet, säger John.

YHFG arbetar med sexualupplysning både för skolelever och för de unga som inte går i skolan. De arbetar både med gifta och ogifta flickor och pojkar. För de ogifta är målet att de ska gå kvar i skolan och slippa gifta sig som barn. För de redan gifta arbetar YFHG med att minimera de negativa konsekvenserna av barnäktenskap för flickorna själva, deras barn och familjer.

“Hittills i år har vi räddat 27 flickor från barnäktenskap”
John Kingsley Krugo

Ett av YHFG:s andra projekt görs i samarbete med UNICEF Ghana. Ambassadörer har utbildats för att arbeta i byar med att identifiera flickor som riskerar att giftas bort.

– Vårt arbete ger resultat. Hittills i år har vi räddat 27 flickor från barnäktenskap. Vi pratar med föräldrarna och med lokala ledarna för att få dom att förstå vikten av att flickorna går klart skolan väntar med äktenskap och familjebildning. Vi visar också på alternativa inkomstkällor än hemgiften., säger han.

Behöver du någon att vända dig till?

Om du upplever att du är utsatt för hedersrelaterat förtryck och behöver någon att fråga om råd, eller vill göra en anmälan, kan du höra av dig till dessa organisationer.

Elektra är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever i hedersrelaterat förtryck och konflikter. De erbjuder stödsamtal. Ring på jourtelefon 0762-73 29 23 eller mejla elektra@fryshuset.se

Linna-mottagningen har öppen mottagning för ungdomar 13-25 år som är utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot eller våld. Jourtelefon 020-40 70 40.

Terrafem arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld. De driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Här kan du få stöd och råd på 35 olika språk. Jourtelefon 020-52 10 10

Systerjouren Somaya är en jourtelefon för muslimska kvinnor. Kvinnojouren 08-760 96 11, tjejjouren 08-795 95 91.

Rädda Barnen kan ge stöd och hjälp. Deras mejladress för hedersutsatta pojkar är pojke@rb.se