Till sidans huvudinnehåll

Vad säger lagen om barnäktenskap?

RFSU:s förbundsjurist Sara Bäckström reder ut vad som gäller kring barnäktenskap i Sverige.

Är barnäktenskap tillåtna eller inte i Sverige?

– Barnäktenskap är inte tillåtna i Sverige. Innan lagändringen 2014 kunde det göras ett undantag (dispens) för barn under 18 år att ingå äktenskap, alltså att man kunde acceptera äktenskap om det fanns särskilda skäl, t.ex. kulturell hänsyn eller om flickan var gravid. I och med att man såg över området med barnäktenskap och tvångsäktenskap, tog man bort alla möjligheter till dispens för barn som bor i Sverige eller har någon anknytning till Sverige.

Finns det andra barnäktenskap som är tillåtna då?

– Svaret är ja. Och det är något som RFSU är starkt kritiskt till. Det finns barnäktenskap som Sverige erkänner. Det rör äktenskap där barnet eller barnen gift sig innan de hade någon koppling till Sverige. RFSU menade redan innan lagstiftningen år 2014 att vi inte kan göra den uppdelningen mellan barn, mellan de barn som har koppling till Sverige när äktenskapet ingås och de som inte har någon koppling. Alla barn är skyddsvärda och ett barnäktenskap är en kränkning av barnets rättigheter.

Vad får det här för konsekvenser för barnet?

– Det får till konsekvens att barnet fortsätter att leva som gift person i Sverige, istället för att bli emottaget som det barn hen är. Barnet kan i en asylprocess bli samplacerad med sin gemål, istället för få stödinsatser och få rätt till sin barndom. Ur ett större perspektiv menar RFSU att barnäktenskap alltid ska ses som påtvingade och att barnäktenskap internationellt är ett hot mot kvinnors och flickors rätt till utbildning, utveckling och att det ökar ojämställdheten. Både internationellt och nationellt får barnäktenskap konsekvensen att barn riskerar att utsättas för till exempel sexuella övergrepp inom ramen för sitt äktenskap. Det gäller alla barn, och särskilt de under 15 år. Internationellt är mödradödligheten för barnbrudar en av de vanligaste dödsorsakerna.

Det låter illa. Varför tillåter man fortfarande utländska barnäktenskap i Sverige?

– Sverige vill till exempel inte skapa problem för par som varit gifta länge, där äktenskapet ingicks då parterna var barn. Man vill inte heller underkänna andra länders praktik kring barnäktenskap. RFSU menar att det är av missriktad omsorg har valt att skilja på svenska och utländska barnäktenskap. Det är inte rimligt att behålla ett system som accepterar barnäktenskap för vissa barn. I de fall där parterna uppenbart av fri vilja avser att fortsätta leva samman, är det enkelt att genomföra ett förnyat äktenskapsavtal.

Hur ska vi komma till rätta med detta, att inte alla barn i Sverige har samma skydd?

– Barn har samma behov av kroppslig integritet och rättigheter oavsett vart de är födda. Idag skiljer Sverige på skyddsvärda barn och icke-skyddsvärda barn och det är inte okej. Barn har inte valt var de ska födas och RFSU menar, liksom till exempel FN, att barnäktenskap måste elimineras. Sverige borde kategoriskt säga nej till alla barnäktenskap, och det gör vi tydligast genom att ändra vår lagstiftning, säger Sara Bäckström.

Behöver du någon att vända dig till?

Om du upplever att du är utsatt för hedersrelaterat förtryck och behöver någon att fråga om råd, eller vill göra en anmälan, kan du höra av dig till dessa organisationer.

Elektra är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever i hedersrelaterat förtryck och konflikter. De erbjuder stödsamtal. Ring på jourtelefon 0762-73 29 23 eller mejla elektra@fryshuset.se

Linna-mottagningen har öppen mottagning för ungdomar 13-25 år som är utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot eller våld. Jourtelefon 020-40 70 40.

Terrafem arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld. De driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Här kan du få stöd och råd på 35 olika språk. Jourtelefon 020-52 10 10

Systerjouren Somaya är en jourtelefon för muslimska kvinnor. Kvinnojouren 08-760 96 11, tjejjouren 08-795 95 91.

Rädda Barnen kan ge stöd och hjälp. Deras mejladress för hedersutsatta pojkar är pojke@rb.se