Till sidans huvudinnehåll

Kurser på högskolenivå

RFSU-kliniken erbjuder flera kurser, varav flera i samarbete med högskolor och universitet. Kurserna vänder sig till dig som jobbar inom människovårdande yrken.

Har du frågor kring någon av våra kurser kan du kontakta oss på utbildning@rfsu.se

Våra kurser

Egna värderingar och attityder till sex och sexualitet 

Kursen fokuserar på att öka medvetenheten om vilka attityder, tankar och känslor man själv har kring sex och sexualitet. Syftet är att bidra till ett mer professionellt förhållningssätt i kontakten med patienter och klienter. Läs mer om Egna värderingar och attityder till sex och sexualitet

Kurserna Klinisk sexologi (15 hp) och Andrologi (7.5 hp) är under omarbetning under 2023 och 2024.