Till sidans huvudinnehåll

Om RFSU Uppsala

RFSU Uppsala arbetar lokalt för allas rätt att vara, välja och njuta. Det gör vi bland annat genom sexualundervisning, föreläsningar och evenemang som Barnvagnsmarschen.

Om oss

RFSU Uppsala är en inkluderande och driven lokalförening med drygt 400 medlemmar. Vi har ett stort fokus på sexualundervisning, och våra informatörer åker länet runt och pratar om sex, relationer och ömsesidighet med ungdomar. Våra medlemmar bjuds in till aktiviteter, utbildningar och styrelsemöten, och har också möjlighet att anordna egna aktiviteter.

En grundbult i verksamheten är den årliga informatörsutbildningen, där informatörer utbildas till att hålla sexualupplysningspass för unga på högstadiet och gymnasiet. Därefter kan informatörerna avancera och fortbildas i att hålla pass på lättare svenska, pass med fokus på hiv, säkrare sex och stigma och pass för unga på anpassad och resursskola.

Inom RFSU Uppsalas ordinarie föreningsverksamhet anordnas regelbundna medlemsaktiviteter. Föreningen genomför årligen utåtriktade aktiviteter såsom Barnvagnsmarschen, Vecka SEX och anordnar föreläsningsserier med syfte att folkbilda och skapa opinion kring hur personers tillgång till sin sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) ska tillgodoses. RFSU Uppsala arbetar med lokalt påverkansarbete med målsättningen att beslutsfattare i länet i högre utsträckning garanterar att personers SRHR tillgodoses­. RFSU Uppsala deltar i ett flertal nätverk och för dialog kring SRHR med politiker, myndigheter, Länsstyrelsen Uppsala och Region Uppsala.

RFSU Uppsala 
Telefon: 0704-109968
Besöksadress: Valthornsvägen 3B, våning 5.
Postadress:
c/o Gottsunda kontorshotell
Valthornsvägen 3B
756 50 Uppsala